Till innehåll på sidan

Doktorander efterfrågar praktik

Publicerad 2009-12-03

Omkring 75 procent av de som tar forskarexamen på KTH får arbete utanför universitetsvärlden, enligt en enkätundersökning. Här berättar tre doktorander om hur de ser på sin framtida karriär och ger förslag på hur forskarutbildningen skulle kunna utvecklas.

Dag Lindbo
Dag Lindbo


Dag Lindbo, avdelningen för numerisk analys, CSC-skolan:

– Om det fanns rimliga chanser att etablera sig som forskare tror jag att jag och många andra skulle vilja stanna kvar och göra karriär i universitetsvärlden efter doktorsexamen. Men som det ser ut nu är det svårt för unga forskare att hitta post-dok eller andra anställningar i akademin med villkor som är jämförbara med dem som erbjuds i näringslivet.
– I internationell jämförelse är doktorandernas villkor i Sverige mycket bra, åtminstone för oss som har doktorandanställning. Ett förslag på förbättring av forskarutbildningen är att det skulle ges möjlighet att göra någon slags praktikperioder utanför KTH. Det är vanligt på universitet utomlands. Där skickar professorerna ofta ut sina doktorander till andra labb eller företags utvecklingsavdelningar för praktik i några månader.

Fredrika Gullfot
Fredrika Gullfot


Fredrika Gullfot, avdelningen för glykovetenskap, BIO-skolan:

– Forskning är väldigt spännande och när jag inledde mina doktorandstudier var jag helt inne på en forskarkarriär. Men det har ändrats radikalt. Nu vill jag ut i näringslivet efter examen och arbeta i team med mer konkreta problem och gemensamma mål. Det passar mig bättre.
– I dag ligger fokus på grundforskning och att få ihop sina fyra publikationer. Kanske skulle det vara bättre för alla inblandade om målet med utbildningen såg lite annorlunda ut. Bortsett från en liten kurs på Innventia har jag inte haft någon relevant koppling till industrin eller moment där vi satt in forskningen i ett större sammanhang. Det har förvånat mig att KTH, trots så stor extern finansiering av forskningen, inte interagerar mer och drar nytta av kontakterna i näringslivet på ett bättre sätt i doktorandutbildningen.

Gustav Strömqvist
Gustav Strömqvist


Gustav Strömqvist, avdelningen för laserfysik, SCI-skolan:

– Jag är till 99 procent säker på att jag kommer att börja arbeta inom näringslivet efter examen, troligen med produktutveckling på något sätt. Det är kul att forska men eftersom jag började på forskarutbildningen direkt efter civilingenjörsexamen känner jag att det är dags att komma ut i ”verkligheten”. Även om jag hade vela fortsätta forska så finns det väldigt få fasta tjänster.
– Den akademiska världen handlar om mycket annat vid sidan om forskningen som inte är så roligt, som att söka forskningsmedel till exempel. Men jag har mest gott att säga om doktorandutbildningen. Vi är rätt många doktorander inom laserfysik och det är en bra grupp, det finns alltid någon att diskutera med och få hjälp av. Hur mycket kontakt en doktorand har med industrin är lite upp till var och en, vad man vill och vad som passar in i projektet.


Text: Susanne Rosén