Dianas karriär börjar på MIT

Publicerad 2009-06-01

Diana Malvius, doktorand på Integrerad produktutveckling, har fått stipendium av Sverige–Amerika-stiftelsen för att forska på Massachusetts Institute of Technology, MIT, från hösten 2009.

Diana Malvius


Hur reagerade du när du fick stipendiet?

– Jag blev jätteglad, en sådan här chans får man bara en gång i livet känns det som. Att få åka till MIT och forska är som en dröm som går i uppfyllelse.
– Det känns roligt att få skapa ett nätverk på det här sättet: att vara en del av en forskargrupp i en internationell kreativ miljö. Många ledande forskare dras till MIT, det känns bra att få kontakter med dem, både för min egen del och för KTH:s.


Vad betyder det för dig att få forskarstudera MIT?

– Det blir en intensiv lärandeprocess, och en merit som kan ge karriärmöjligheter. Jag vill göra akademisk karriär, men det är först efter att man disputerat som man har lärt sig det här yrket. MIT blir ett led i att möjliggöra detta.


Vad ska du forska om?

– Det blir en fortsättning på nuvarande forskning. Planen är att avsluta avhandlingen till jul och eventuellt disputera på plats i USA.
– Det handlar om produktutveckling för komplexa produkter, och integreringen mellan teknik och processer. Min forskning har ett informationsperspektiv, där jag tittar på hur IT-system används inom produktutveckling. I dag finns det inte tillräckligt bra sätt att hantera och sortera informationen i dessa sammanhang. Jag tittar på hur man kan bli bättre på att samordna och använda IT-systemen så att ger ett bättre mervärde i produktframtagningsprocessen.


Hur ser din framtid ut efter disputationen?

– Jag vill starta en forskningsverksamhet i Sverige inom ”Systems Engineering” som är ett stort forskningsämne i USA, men som det inte finns så mycket av här hemma. Jag vill ta med mig hem lärdomarna från MIT, och hoppas kunna utveckla dem i Sverige på något sätt.
– I dag forskar jag halvtid på KTH och arbetar halvtid som konsult i industrin. Jag siktar på denna kombination även framdeles. Så min förhoppning är att få komma tillbaka till KTH, på sikt vill jag bli docent.


Ni är två doktorander på Integrerad produktutveckling som fått detta stipendium i år. Betyder det att avdelningen är särskilt framstående?

– Ja, jag tror det. Konkurrensen är hård för att få dessa stipendier. Att samma avdelning får två stipendier under ett år säger nog en del. När man ansöker om stipendium får man ange en målbild för ens forskning som i våra fall har en industrinära koppling. Jag ser det här som ett tecken på att det finns ett väldigt sug efter den här typen av forskning.


Villkoren för kvinnliga forskare är under debatt – hur ser du på den frågan?

– Jag har inte känt att det varit något hinder för mig i min karriär att jag är kvinna. Jag har hela tiden tyckt att forskningen på KTH är otroligt rolig, därför vill jag fortsätta. Men däremot känner jag inte att det akademiska systemet är särskilt inbjudande, till exempel när det gäller att satsa på yngre forskare.
– Många på KTH anstränger sig för att göra något åt detta. Ett exempel är satsningen på att inrätta biträdande lektorat för unga akademiker, vilket är bra.


Christer Gummeson