Dencker ny föreståndare för DMMS

Publicerad 2009-05-07

KTH:s centrum för produktionsteknik, DMMS, har fått en ny föreståndare, Kerstin Dencker. På DMMS vässas utbildning och forskning inom produktionsteknik med stöd av KTH och industrin.

Kerstin Dencker

DMMS är ett utbildnings- och forskningscenter med syfte att säkerställa lönsam tillverkning av avancerat maskingods i Sverige.

Kerstin Dencker är tidigare forskare och konsult inom produktionsteknik på Swerea IVF. Hon har även en aktiv roll i Svenska Produktionsakademiens presidium och är ledare för det nya nätverket för forskarstuderande inom produktionsteknik.

Genom att göra DMMS tydligare och mer synligt vill Kerstin Dencker öka intresset för avancerad teknik hos unga studenter, framtidens ingenjörer.

Ett av centrets senaste forskningsresultat är Produktionslotsen, som är ett antal digitala handböcker som för ut erfarenheter, rutiner och information i relation till en tydlig arbetsprocess.

– Att aktivt använda nya forskningsresultat såsom Produktionslotsen i utbildning i produktionsteknik gör att vi utbildar framtidens ingenjörer av världsklass säger Kerstin Dencker.

Partners i DMMS (Center for design and management of manufacturing systems) är KTH, Sandvik, Scania, Swerea IVF och Chalmers MCR.

Mer information på DMMS hemsida


Christer Gummeson