Debattera i Campi!

Publicerad 2009-01-26

Gör din röst hörd i frågor som rör KTH.

Skicka ett inlägg till campiredaktionen@kth.se
Textomfång: Max 3500 tecken (räknat utan mellanslag) per inlägg.