Debatt: Verkligheten ser annorlunda ut

DEBATT

Publicerad 2012-11-12

KTH:s prorektor Eva Malmström Jonsson och prodekanus Per Berglund svarar på studenten Hugi Ásgeirsson debattinlägg om de nya riktlinjerna för valbara kurser:

I den bästa av världar skulle KTH låta alla studenter få läsa vad de vill….

Verkligheten ser dock annorlunda ut. KTH:s studenter antas till programutbildningar som följer uppgjorda utbildningsplaner, sammansatta för att studenterna ska få kunskaper och färdigheter som leder till examen. I den bästa av världar skulle KTH låta alla studenter få läsa vad de vill men det anslag som KTH får från staten för att bedriva utbildning räcker inte för att låta alla studenter läsa alla kurser de vill utanför utbildningsplanen. Därför måste KTH vara restriktiva med studenternas extra kurser.

Det beslut som skribenten hänvisar till innehåller ingen tvingande skrivning; grundutbildningsansvarig på varje skola har möjlighet att acceptera valfria kurser utöver programmets utbildningsplan om man gör bedömningen att en student har goda förutsättningar att klara av det.

Värdet av examen blir ofta extra tydligt då det en dag blir neddragningar på arbetsplatsen eller då man vill arbeta utomlands. Samhällets behov av ingenjörer är stort och KTH vill på alla sätt bidra genom att examinera tillräckligt många. Det ska vara självklart att avsluta sina studier vid KTH med en examen. En examen från KTH är en biljett till framtiden!

Eva Malmström Jonsson, Prorektor med ett särskilt ansvar för utbildningens roll i samhället
Per Berglund, Fakultetens Prodekanus med ansvar för utbildningens struktur och innehåll

Läs Hugi Ásgeirsson debattinlägg "KTH är inte en poängfabrik"

Till sidans topp