Till innehåll på sidan
Jonas Thorén, gruppchef (t v) och Barry Broussard, medieproducent (t h).
Filmer och andra medieproduktioner gör stor skillnad för att hjälpa lärare och forskare att förklara och kommunicera vetenskap och teknik, menar Jonas Thorén (t v) och Barry Broussard, medieproducent (t h). (Foto: Christer Gummeson)

De producerar filmer för hela KTH

Publicerad 2012-10-23

Allt från 3D-visualiseringar och nyhetsreportage till livesändningar, dokumentär- och informationsfilmer. KTH Medieproduktion är en ny enhet med uppgift att tillhandahålla olika former av medietjänster.

– Vår vision är att vi ska bli en verklig resurs för hela KTH, säger Jonas Thorén, gruppchef för Medieproduktion.

Sedan mars i år har KTH en central resurs för avancerad medieproduktion, KTH Medieproduktion. Det är det växande behovet av att utveckla universitetets nätbaserade information och undervisning som har lett fram till beslutet att starta en egen medieproduktionsgrupp.

Enheten kan bistå med flera olika typer av medietjänster men fokus ligger på att utveckla det pedagogiska mediematerialet förklarar gruppchefen Jonas Thorén.

– Vi ska bidra till att KTH:s nätbaserade undervisningsmaterial håller hög kvalitet. Det tror jag är viktigt, dagens studenter har höga förväntningar på att kunna ta del av bra undervisning via webben.

Jonas Thorén pekar på flera fördelar med en intern medieproduktion. Det blir billigare än att anlita externa produktionsbolag och processen från idé och förfrågan till färdig produkt går snabbare. Men framförallt menar han att en intern resurs lättare kan delta i ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

– Vi arbetar ju hela tiden i ett nära samarbete med lärare, kursansvariga och skolchefer, påpekar Jonas Thorén.

”Allt går att visualisera”

Han betonar också att produktionsgruppen har en bred branschkompetens. I dagsläget består den utöver Jonas Thorén av fyra personer med olika inriktning, produktionsledning och journalistik, filmfoto och medieteknik, redigering och postproduktion samt animation och musikproduktion.

– Jag är verkligen, verkligen stolt över min grupp. Det är optimistiska och kreativa personer som brinner för sitt arbete och har inställningen att allt går att kommunicera och visualisera på nya spännande sätt.

Den mest omfattande produktionen hittills är en e-bok som tagits fram för Industriella informations- och styrsystem. E-boken ska användas som läromedel på en kurs i systemarkitektur och innehåller flera korta videofilmer som visualiserar temat med intervjuer, animationer och filmsekvenser från relevanta miljöer.

– Vi ser gärna fler sådana produktioner där vi kan hjälpa till med att utveckla ett pedagogiskt koncept. Jag tror att populärvetenskapliga och pedagogiska medieproduktioner kan göra stor skillnad när det gäller att hjälpa lärare och forskare att förklara och kommunicera vetenskap och teknik, säger Jonas Thorén.

Ny inspelningsstudio i januari

Sedan starten har Medieproduktion hunnit producera flera reportage och informationsfilmer. Ett exempel är den forskarfilm om positioneringsteknik som producerats för Elektro-skolans räkning. Filmen beskriver ett projekt för att utveckla ett system där en sko med inbyggd minidator används för att ange bärarens position.

Gruppen har också ansvarat för några mer avancerade livesändningar. Senast var det Christer Fuglesangs föreläsning 6 oktober som sändes i sin helhet. För enklare inspelningar håller Medieproduktion, i samarbete med Arkitektur på att utveckla ett flexibelt och portabelt inspelnings-kit. Tanken är att skolorna själva ska kunna sköta enklare inspelningar med viss support från Medieproduktion.

Än så länge håller Medieproduktion till i provisoriska lokaler i biblioteksbyggnaden. Men större och mer ändamålsenliga utrymmen i samma byggnad håller som bäst på att anpassas till produktionsgruppens behov. I januari hoppas Jonas Thorén att det ska vara dags för inflyttning i ”Studion”. Då räknar han också med att kunna marknadsföra Medieproduktions tjänster på bred front.

– Hittills är det framförallt Elektroskolan och Arkitektur som vi har jobbat med. Men inom det närmaste året hoppas vi ha hunnit etablera samarbete med varje skola inom KTH. Vi har ju märkt bara på den här korta tiden att intresset för våra tjänster är jättestort.

Text: Ursula Stigzelius