Till innehåll på sidan
Margareta Olofsson och Björn Kjellgren
Margareta Olofsson och Björn Kjellgren stöttar KTH-studenterna i deras språkliga färdigheter. (Foto: Håkan Lindgren)

De lär studenter skriva ex-jobb

Publicerad 2011-03-30

Alltfler studenter visar brister i sina språkliga färdigheter. Prövningen kommer när de ska skriva uppsatser och examensarbeten. För det krävs särskild kunskap och teknik. Nu finns hjälpen nära till hands: KTH:s nyöppnade språkverkstad.

Språkverkstaden välkomnar studenter med behov av handledning i sin språkhantering. Oavsett om det gäller ett projekt- eller examensarbete, eller en muntlig framställning, så kan Språkverkstaden hjälpa till att lösa upp knutarna.

– Många som söker sig till oss vill ha hjälp med rättstavning, referenshantering eller källhantering. Men vi inriktar oss hellre på djupare insikter i hur studenterna ska tänka inför struktureringen av uppsatsen, eller disposition av materialet, säger Margareta Olofsson.

Språkverkstaden kan ses som en del av högskolans undervisning, där Margareta Olofsson tillsammans med kollegan Richard Nordberg ger ett stöd i den vetenskapliga skrivprocessen.

– Att skriva vetenskapliga texter är något du måste lära dig. Även om du har en språkkänsla i botten krävs kunskap och teknik för att nå fram med ditt budskap. Att skriva vetenskapligt är ett stort steg från det du lärde dig under gymnasieskolans svenskundervisning, betonar Margareta.

Boka eller drop-in

För de studenter som går vilse i de vetenskapliga metoderna finns möjligheten att boka tid på Språkverkstaden eller att bara komma förbi lokalen i Lise Meitner-rummet i biblioteket. Öppettiderna är onsdagar och torsdagar. I första hand vänder sig Språkverkstaden till studenter med svenska som första- eller andraspråk, men ger även stöd i engelska. Däremot åtar man sig inte korrekturläsning.

– Vi diskuterar gärna igenom i vilket sammanhang texten ska finnas, hur den bäst anpassas till sitt syfte och sin målgrupp. Och stöttar studenterna att se till att det finns en röd tråd i berättandet.

Margareta Olofsson delar sin tid mellan KTH och Karolinska Institutet där det funnits en språkverkstad sedan 2003 som blivit mycket populär. Kollegan Richard Nordberg ger dessutom poänggivande moment i skrivande och muntligt framställande integrerade i obligatoriska kurser på ICT-skolans program.

– Det allra bästa vore om vi kunde erbjuda vår kunskap som en del av alla grundutbildningar på KTH. Det skulle ge bäst resultat för kvaliteten på examensarbeten och liknande arbeten. Något som nu blir allt viktigare, exempelvis kommer Högskoleverket att granska även dessa i sina kvalitetsutvärderingar, säger Margareta Olofsson.

Avslappnat språkcafé

Förutom Språkverkstaden – och alla ordinarie språkkurser som avdelningen för språk och kommunikation erbjuder – finns fler språkresurser vid KTH, berättar språkläraren Björn Kjellgren.

Varje dag i veckan träffas Språkcaféet för de studenter som under mer avslappnade former vill öva sitt språk tillsammans med modersmålstalare. Under en timme i taget surrar luften i KTH:s bibliotek av något av språken kinesiska, engelska, japanska, franska, spanska, italienska, tyska eller svenska.

– Vi vill att språkcaféerna ska vara öppna mötesplatser där studenten kan välja att äta sin lunch, samtidigt som de får sig lite språkträning till livs. Ofta handlar samtalen om hur det är att läsa på högskolor och universitet utanför Sverige, säger Björn Kjellgren.

Språkprogrammet Tandem har sedan sex år tillbaka parat ihop studenter som behöver en språkpartner att öva tillsammans med. Studenterna fyller i en profil på nätet där de anger sitt förstaspråk och vilket språk de vill öva, samt lite om personliga intressen. Därefter ges förslag på möjliga språkpartners.

– Studenter med svenska som förstaspråk är eftertraktade och en ständig bristvara i det här sammanhanget. Generellt anses svenskar lite svåra att få kontakt med, vilket gör Tandem populärt bland våra utländska studenter som vill träna sin vardagssvenska, säger Björn Kjellgren.


Text: Magnus Trogen