Till innehåll på sidan
Professor Per Alvfors och doktoranden Martina Wikström under en diskussion på Aimday Sustainable Solutions for Cities på KTH.(Foto: Håkan Lindgren)
Professor Per Alvfors och doktoranden Martina Wikström under en diskussion på Aimday Sustainable Solutions for Cities på KTH.(Foto: Håkan Lindgren)

De gör gemensam sak för hållbara städer

Publicerad 2013-05-21

Hur ska det blir fler miljöbilar i Stockholm? Hur ska stadsborna minska sina utsläpp? Vilka mönster och vanor måste brytas för att göra skillnad för planeten?
Det var några av frågorna som forskare, företagare och organisationer sökte besvara när de fick tänka högt tillsammans på Aimday på KTH.

Aimday Sustainable Solutions for Cities arrangerades av KTH i mitten av maj. Konceptet bygger på en fråga, en timme och en liten grupp av forskare och frågeställare som diskuterar ett specifikt spörsmål. Cirka 50 personer från näringsliv och organisationer samt 80 forskare, huvudsakligen från KTH, vred och vände på de 47 frågor som valts ut för att diskuteras i smågrupper under dagen.

– Det här är verkligen en chans att hitta innovativa lösningar för ett hållbart Stockholm och att få nya infallsvinklar på ens frågor, säger Eva Sunnerstedt, från miljöförvaltningen i Stockholm.

I just hennes grupp kände hon några av medlemmarna sedan tidigare samarbeten med KTH, men dagen kan också ofta leda till såväl nya kontakter som samarbeten.

– En sådan här dag är ett bra exempel på den tredje uppgiften för universiteten – det vill säga kontakt med det omgivande samhället, säger Per Alvfors, professor på skolan för kemivetenskap, CHE.

Martina Wikström, doktorand på CHE, som just diskuterat elbilarnas framtid i Stockholm tycker att dagen med fyra workshops där tolv frågor diskuterats parallellt varit givande:

– Det bedrivs så mycket intressant forskning på KTH som man inte alltid har koll på. En sådan här dag ger både en överblick och en inblick i vad andra arbetar med inom ramarna för energiplattformen. Det är jättebra.

Forskarna Gunnar Karlsson och Väino Tarandi (t h). I förgrunden Åke Lindström, Kista Science City. (Foto: Håkan Lindgren)
Forskarna Gunnar Karlsson och Väino Tarandi (t h). Tlll vänster: Åke Lindström, Kista Science City.

Frågeställningarna ändras och skruvas under själva diskussionen.

– En omgång som jag var på blev helt annorlunda än jag trodde den skulle bli. Det är ett bra koncept, säger Per Alvfors.

I en rad olika rum i Sing Sing pågick diskussionerna för fullt. I ett av dem bollades tankar kring frågan om människan kan tänkas bli mer osjälvisk. I ett annat spånades det kring hur Internet of Things och möjligheten att mäta och ta fram data på allt vi förbrukar i ett hem påverkar utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och hur tekniken kan användas på ett vettigt sätt.

– Bara för att det går att mäta är det inte säkert att vi ska göra det. Först måste vi veta till vad, och varför vi ska använda alla data, invänder Gunnar Karlsson, professor vid avdelningen för kommunikationsnät på KTH.

Han tycker att en Aimday-dag kan vara ett bra sätt att öka närkontakten med det omgivande samhället.

– En sådan här dag är en bra verklighetskontroll för forskningen med faktiska frågeställningar från just verkligheten. Forskarvärlden blir lätt ett alltför slutet system, säger Gunnar Karlsson.

Fakta: Aimday
Aimday-konceptet ägs av Uppsala universitet och har uppfunnits och utvecklats vid UU Innovation, Uppsala universitets enhet för kunskapsutbyte och utnyttjande av forskning. Ett Aimday-arrangemang bygger på en dag med workshops kring ett visst tema där frågor som företag eller organisationer skickat in i förväg ventileras och diskuteras i små grupper. Tanken är att diskussionerna kan generera såväl svar som samverkan i framtiden.
Läs mer om Aimday

Text: Jill Klackenberg