Till innehåll på sidan

Datorspel som lyfter lärandet

Publicerad 2013-03-06

Varje dag lägger hundratusentals ungdomar ned många timmar på spel i datorn eller mobilen. Kursen "Design av mobilt lärande" drar fördel av detta och vänder sig till grundkolans lärare i teknik och naturorienterande ämnen. Syftet är att höja lärarnas kompetens om modern teknik och därmed ytterligare öka ungdomarnas teknikintresse.

Grundskoleläraren Läraren Nasrin Ghavihelm lär sig mer om att utveckla teknikundervisningen. Foto: Emelie Jerberyd.

– Jag tycker att lärare har en del att lära av spelutvecklare. Utvecklarna lyckas ju uppenbarligen förtrolla generationer av ungdomar att flera timmar per dag arbeta med att lösa olika typer av problem, säger kursansvarige Stefan Stenbom.

Om man i klassrummet kan ge elever liknande upplevelser genom aktivt deltagande i stället för att sitta passiv och lyssna på läraren så har vi goda förutsättningar för ett modernt lärande, menar Stefan Stenbom, som är civilingenjör, gymnasielärare och tillhör KTH:s forskargrupp inom Technology Enhanced Learning.

Han konstaterar att många datorspel utmanar spelaren till att tänka strategiskt, se mönster, arbeta med logiskt tänkande och uppmuntrar till samarbete.

En av kursdeltagarna är Nasrin Ghavihelm, lärare i matematik och teknik:

– Eleverna använder ju mobilerna hela tiden och jag kände att jag behöver lära mig mer för att kunna förstå och möta mina elever. Jag vill att mobilen inte ska vara ett problem utan en möjlighet i undervisningen, säger hon.

Kursen är till största del projektbaserad och under våren ska lärarna utveckla och konstruera mobila lärsituationer. Innan kursavslutning ska lärarna själva eller i grupp presentera projektarbetet med förslag på nya lektioner som de sedan kan använda i sin arbetsvardag.

– Tanken med projektarbetet är att lärarna ska få möjlighet att lära sig att regissera lärandet på ett sätt som inte är den klassiska lektionsundervisningen, säger Stefan Stenbom.

"Design av mobilt lärande" är en uppdragsutbildning från EU-projektet Tekniklyftet och leds av Vetenskapens hus på ECE-skolan. En längre artikel om kursen finns på ECE-skolans hemsida .

Text: Peter Larsson