Till innehåll på sidan

Dans superkraft bland världens bästa

Publicerad 2009-01-07

Hallå där, Dan Henningson, föreståndare på KTH Linné Flow Centre, som nyligen köpt in superdatorn ”Ekman”, Sveriges största forskningsdator.

Dan Henningson


Hur stor kapacitet har KTHs nya superdator?

- Jämför man med världens datorer hamnar vi på plats 25-30. Den allra största datorkraften är tio gånger så snabb som vår. I Sverige ligger vi på andra plats, efter Försvarets radioanstalt (FRA), vars datorresurs är ungefär dubbels så stor.

- Men det mest förmånliga är att vi nu fått en datorkraft i yttersta världsklass som en liten grupp forskare exklusivt har tillgång till. På KTH handlar det i praktiken om ett tiotal forskare inom Linné Flow Centre, som kommer att använda datorn för simuleringar. På så sätt kan vi konkurrera med världens bästa forskargrupper inom vårt område.


Vilka är datorns viktigaste användningsområden?

- Det finns två delar. Ena hälften består av klimatsimuleringar, som Stockholms universitet och SMHI står för. Den andra hälften är KTHs och handlar om turbulensforskning.

- Turbulensforskningen är i sin tur uppdelad på områdena atmosfär och hav, som syftar till att förbättra klimatmodeller, och turbulens på ytor, exempelvis luftströmmar över flygplanskroppar. Här används datorkraften för numeriska beräkningar som kan ge bättre förståelse för hur energin från luftströmmar omvandlas när de passerar en flygplansvinge.


Vilken forskning kan man utföra med ”Ekman” som tidigare inte varit möjlig?

- Vi får nu tio gånger mer datorresurser än tidigare och kan göra samma simuleringar i en dator som annars skulle krävt storskaliga experiment i en vindtunnel.

- Väldigt mycket av detta handlar om grundvetenskaplig forskning. Vad som sedan kan komma ut av den kan man egentligen bara spekulera om. Förhoppningen är att få fram resultat som exempelvis visar hur man kan utforma moderna flygplan på ett mer miljövänligt sätt, genom att minska turbulensen. Det skulle kunna få ned bränsleåtgången vid flygfärder med tio procent.


Superdatorer blir snabbt omoderna - vad är bäst-före-datumet på ”Ekman”?

- Konkurrenskraften för den här datorn håller i 3-4 år, och det är alltså under så lång tid vi kommer att ha ett försprång. Man kan säga att vi har några år på oss att åstadkomma riktigt värdefull forskning med hjälp av ”Ekman”.

- Vår målsättning är tydlig – vi ska göra de största turbulensberäkningarna på en flygplansvinge som någonsin gjorts. Och vi har samma ambitionsnivå för turbulensforskningen inom hav och atmosfär. Om ett år räknar vi med att ha de första resultaten klara.


Text: Christer Gummeson