Till innehåll på sidan
Omkring 350 gymnasieelever har kommit till träffarna på Alba Nova för att höra olika forskare berätta om sin forskning. (Foto: Håkan Lindgren)
Omkring 350 gymnasieelever har kommit till träffarna på Alba Nova för att höra olika forskare berätta om sin forskning. (Foto: Håkan Lindgren)

”Coolt – så mycket man kan forska om”

Publicerad 2013-10-07

Roligt och viktigt. Det tycker forskaren Anders Höglund om att engagera sig som biträdande handledare för gymnasieelever under det sista skolårets projektarbeten.
– Det är ett bra tillfälle att intressera ungdomar för KTH. Och jag är positivt överraskad av nivån på elevernas arbeten.

I samarbete med gymnasieskolor i Stockholmsområdet erbjuds elever att göra sitt gymnasiearbete, ett längre projektarbete i årskurs 3, med en KTH-forskare som biträdande handledare. Anders Höglund, docent i Polymerteknologi, är en av de forskare som har engagerat sig i samarbetet.

De var superduktiga, drev hela tiden projektet framåt själva.

– Jag tycker det är väldigt viktigt att KTH syns bland elever på gymnasiet och jag tror att det här är ett bra tillfälle att nå ut till dem. De här projektarbetena är något som eleverna initierar och driver själva. Det gör dem engagerade i arbetet på ett helt annat sätt än om de får ett färdigt projekt serverat från handledaren, säger Anders Höglund.

Förra året var han biträdande handledare för två elever som gjorde ett arbete om återvinning av plast. Ett ämne som inte ligger allt för långt ifrån Anders Höglunds egen forskning om biologiskt nedbrytbar plats. Han blev också positivt överraskad av nivån på elevernas resonemang och ansvarstagande.

Studenterna är mycket engagerade när de får projektarbeten på KTH, säger Anders Höglund.
Studenterna är mycket engagerade när de får projektarbeten på KTH, säger Anders Höglund.

– De här två tjejerna var superduktiga, drev hela tiden projektet framåt själva. Jag agerade mer som bollplank för deras idéer och guidade dem bland olika metoder. Min roll var ju inte att betygsätta dem men jag vet att de fick MVG på sitt arbete.

Anders Höglund träffade eleverna vid sex tillfällen och uppskattar sin sammanlagda arbetsinsats till 3–4 arbetsdagar under loppet av 8 månader. Förutom de teoretiska diskussionerna fick eleverna också tillfälle att göra några jämförande tester av ny respektive återvunnen plast i Polymerteknologis kemilabb.

– Sammantaget tror jag att de fick en väldigt god inblick i hur vi jobbar på KTH och hur man genomför ett projekt, säger Anders Höglund.

Ett 50-tal forskare har anmält sitt intresse för att medverka i gymnasiesamarbetet i år. De elever som är intresserade av att få handledning från KTH får själva höra av sig till forskare och andra kontaktpersoner på KTH eller Vetenskapens hus. Forskarna blir då biträdande handledare – huvudhandledaren måste alltid vara en lärare på gymnasiet.

I höst har två informationsträffar om gymnasiearbeten vid KTH ordnats av KTH:s Gymnasienod och Vetenskapens hus. De, sammanlagt omkring 350, gymnasieelever som kommit till träffarna på Alba Nova har fått höra olika forskare berätta om sin forskning och inom vilka ämnesområden de skulle kunna vara till hjälp som handledare.

Efter presentationerna kunde eleverna prata med de 12 forskare som fanns på plats.
Efter presentationerna kunde eleverna prata med de 12 forskare som fanns på plats.

Vid den senare av de två informationsträffarna presenterades till exempel forskning om medicinsk röntgenavbildning, reaktorteknik, ljud- och vibrationer, energiteknik, ”internet of things” och renoveringen av miljonprogrammet.

Efter presentationerna kunde eleverna mingla runt i lokalerna och prata med de 12 forskare som fanns på plats. I kön för att komma in i ”mingellokalen” stod ett gäng entusiastiska tjejer från Kungsholmens gymnasium.

– Det verkar så coolt att det finns så mycket man kan forska om. Fast jag har svårt att se mig själv hålla på med något sådant här, förklarade Charlotte Sörenson som ändå övervägde att söka in på Arkitektur efter gymnasiet.

– Men varför var det inga tjejer med bland forskarna? Har de bättre saker för sig än sådana här träffar? undrade Sara Lundberg.

Intresset bland eleverna för att prata med forskarna var stort. Många passade också på att ställa frågor till någon av de tre studentambassadörer som medverkat vid informationen med personliga berättelser om hur det är att studera på KTH. De sista eleverna lämnade lokalen först en och en halv timme efter den sista presentationen.

Text: Ursula Stigzelius