Till innehåll på sidan

Cluster ger KTH Europa-muskler

Cluster firar 20 år i Grenoble.
Cluster firade 20-årsjubilieum i Grenoble. Sedan starten har nätverket vuxit till en viktig spelpartner på Europakartan.
Publicerad 2010-05-31

Genom medlemskapet i nätverket Cluster kan KTH lättare konkurrera med Europas allra främsta universitet. Utan Cluster hade det till exempel varit svårt att nå framgångarna inom EIT, där KTH är med och skapar Europas framtida innovationer. Det menar Mirko Varano, nätverkets koordinator på KTH.

Mirko Varano
Mirko Varano

Samarbete ger framgång. Om universiteten samordnar sina insatser gagnar det alla inblandade. Det har varit det europeiska nätverket Cluster vinnarkoncept sedan bildandet år 1990, berättar Mirko Varano.

Tillsammans med elva andra europeiska tekniska universitet och sex utomeuropeiska bildar KTH nätverket Cluster, som nyligen firade sitt 20-årsjubileum i Grenoble. Det som från början enbart var en organisation för studentutbyte har de senaste åren genom KTH:s ordförandeskap blivit en maktfaktor att räkna med inom EU:s högskolepolitik.

Cluster har stärkt sin lobbyverksamhet och nätverkets medlemmar talar numera med en röst i den europeiska gemenskapen. I viktiga policyfrågor gör rektorerna ett gemensamt utlåtande gentemot EU-kommissionen.

– I det avseendet har Cluster fått större tyngd de senaste åren, vilket gett genklang hos politikerna. Numera ber EU-kommissionens arbetsenheter, de så kallade Directorate Generals, regelmässigt om Clusters åsikt i aktuella frågor. Vi har blivit en naturlig dialogpartner för dem, säger Mirko Varano, som varit nätverket koordinator senaste åren, med säte på enheten för internationella relationer på KTH.

Cluster bakom EIT-framgångar

Han pekar ut KTH:s framgångar inom EIT, EU:s mångmiljardsatsning för samarbete mellan universitet och industri, som en naturlig följd av samarbetet inom Cluster. KTH:s deltagande i EIT:s konsortier som ska leda EU:s innovationsarbete räknas till KTH:s största externa uppdrag någonsin.

– För mig är det helt uppenbart att Cluster bidragit till KTH:s framgångar inom EIT. Cluster har hjälpt till att göra KTH:s förslag synliga för EIT, och det har varit en klar fördel .

Cluster var tidigt ute med att stötta bildandet av EIT, och när EIT:s styrelse skulle tas fram fick Cluster igenom åtta av de namn man föreslagit som kandidater.

Mirko Varano lyfter fram GAST (Grants and Application Support Team) som en Clusters viktigare enheter. GAST spelar den viktiga rollen i att samordna alla slags medelsansökningar gentemot EU för Cluster- medlemmarna. Så i stället för att konkurrera med varandra, vilket i slutändan kan leda till att ingen sökande får ett beviljande, koordinerar medlemmarna sina ansökningar och väljer bara ut de starkaste inom respektive profilområden.

– För KTH:s del spelade GAST en avgörande roll för framgångarna inom Erasmus Mundus-ansökningarna. KTH fick bland annat uppdraget att koordinera sex europeiska masterprogram och fick flest ansökningar beviljade av alla EU-universitet.

Studentutbytet viktigast

Fortfarande är det inom studentutbytet som Cluster spelar sin tyngsta roll. På KTH kommer 20 procent av utbytesstudenterna från något av Cluster-universiteten. Övriga 80 procent kommer från sammanlagt 200 andra universitet världen över.

Men Cluster kommer härnäst även att pröva att driva gemensamma doktorandprogram mellan olika universitet. Först ut är Grenobles tekniska universitet som i ett pilotprojekt ska starta en förberedande doktorandutbildning i materialvetenskap (CLUSTER Doctoral School) nästa år. Tanken är att den färdiga doktorn därmed ska kunna få en skräddarsydd examen med kurser från flera Cluster-universitet.

För närvarande finns det inga planer på att utvidga antalet medlemmar i nätverket, nuvarande omfång anses vara det mest effektiva. Blir man större är risken att gruppkänslan minskar, medlemsuniversiteten kan bli ovilliga att lämna ifrån sig information och risken finns för ökad byråkrati, menar Mirko Varano.

KTH har varit ordförande för Cluster-nätverket sedan halvårsskiftet 2006. Under 20-årsjubileet valdes rektorn vid IST i Lissabon, Antonio Serra, som ordförande för perioden 1 juli 2010 till 30 juni 2012.


Text: Christer Gummeson