Carl främjar innovationer i vården

Publicerad 2009-02-26

Ny på jobbet: Carl Wadell, doktorand på Integrerad produktutveckling, undersöker hur innovationsförmågan kan förbättras inom den medicintekniska industrin och vården.

Carl Wadell


Vad gjorde du innan du började doktorera på KTH?

– Jag läste civilingenjörsprogrammet Design- och produktframtagning på KTH. Sista året på utbildningen var jag utbytesstudent vid fakulteten för Industrial Design Engineering i holländska Delft.
– Ex-jobbet gjorde jag på Bioservo Technologies, ett STING-företag som utvecklar en mekatronisk handske för att stärka handgreppet. Den kan användas av personer som har problem med svagt grepp, exempelvis som en följd av stroke, reumatiska besvär eller muskelsjukdomar.


Hur var utbytesåret i Delft?

– Otroligt inspirerande. En viktig del var att jag där hittade ett utbildningsutbud som stämde väl överens med mina ambitioner. Utbildningen Industrial Design Engineering har funnits i Delft i 30 år. På KTH har man drivit utbildningen i tre i år, så givetvis har man större kunskap och erfarenhet inom området i Delft.
– Jag upplevde en positiv och pushande konkurrens och prestige bland de internationella studenterna i Holland. Många har tydliga mål och är kanske mer ambitiösa än medelstudenten.


Vad kan KTH lära av Delft?

– En positiv sak var att internationella studenter var väldigt integrerade i utbildningarna. Fanns det samma integration här skulle fler studenter komma i kontakt med utländska studenter, vilket säkert skulle inspirera fler att plugga utomlands. Men jag tror vi går mot det i och med införandet av nya mastersystemet.


Varför hoppade du på en doktorandtjänst?

– Tjänsten stämde bra överens med det jag intresserat mig för i min utbildning och i mitt ex-jobb: innovationer inom medicinsk teknik. Det som triggar mig är komplexiteten i stora system och min förhoppning är att kunna visa hur organisationerna genom samverkan på olika nivåer kan öka sin innovationsförmåga.
– Doktorandprojektet handlar om organisations- och processfrågor, alltså om olika modeller och arbetsmetoder. Vi genomför aktionsforskning där tre företag och två landsting deltar.


Vilka är dina intryck från första tiden som doktorand?

– Det är fantastiskt kul. Det känns som en unik möjlighet att få doktorera och förkovra sig inom ett område som man brinner för.


Christer Gummeson