Campus Valhallavägen blir KTH Campus

KTH Campus
Publicerad 2009-05-08

Campus Valhallavägen ska hädanefter benämnas KTH Campus. Det framgår av ett rektorsbeslut som nyligen tagits.

KTH Campus omfattar den verksamhet som bedrivs inom området kring Valhallavägen och upp till och med Roslagstull/Albano-området.

Rektor Peter Gudmundson skriver i sitt beslut: ”KTH:s volymmässigt största verksamhet är placerad på Norra Djurgården sedan 1917. Inom området har andra högskolor och institut med tiden valt att förlägga sin verksamhet vilket gör området i sin helhet till ett regelrätt campus. KTH Campus innebär ett för KTH varumärkesstärkande namn för detta område.”

KTH:s övriga fyra campus kommer att benämnas med KTH följt av det geografiska namnet: KTH Flemingsberg, KTH Haninge, KTH Kista och KTH Södertälje.


Christer Gummeson