Campus Kista invigde spikningsvägg

Publicerad 2009-10-08

Campus Kistas spikningsvägg invigdes på torsdagen. Först ut att hänga upp sin avhandling på väggen blev Jonas Tidström med ”Slow and stopped light by light-mattercoherence control”.

Spikad avhandling
Jonas Tidström spikar sin avhandling.

Hädanefter kommer alla avhandlingar som läggs fram vid Campus Kista att hängas upp på spikningsväggen, troligen även dem som produceras inom Stockholms universitet. Spikningsväggen är placerad väl synlig i Forumhusets entré.

– Vi vill gärna återuppta den akademiska traditionen med spikning av avhandlingar. För oss är det viktigt att återuppliva det sociala och materiella i traditionen. Men våra studenter behöver inte spika själv. De behöver bara knyta fast sin avhandling på spikväggen, säger Carl-Gustaf Jansson, forskningsansvarig och vice skolchef vid ICT-skolan.

Jonas Tidströms avhandling handlar om växelverkan mellan ljus och materia och hur man kan utnyttja de fenomenen. När han började sina doktorandstudier var drömmen att nå fram till en ”all-optical device” – alltså att kunna ha en helt optisk kommunikation. Dit nådde han dock inte.

Initiativtagare till spikningsväggen är studierektorn Robert Rönngren. Han berättar att ICT-skolan även kommer att flagga utanför Forumhuset under själva disputationsdagen. För Jonas Tidström infaller den om tre veckor, 29 oktober. Därefter siktar han mot att hitta ett post doc-tjänst inom sitt forskningsområde.