Till innehåll på sidan
ABE-skolan flyttar från Campus Haninge. Eventuellt kommer även STH-skolan flytta sin verksamhet från Haninge till Flemingsberg. (Foto: Håkan Lindgren)

Byggutbildningar flyttar från Haninge

Publicerad 2012-06-19

ABE-skolans verksamhet i Haninge ska flytta in till Campus Valhallavägen. Det beslöt KTH:s styrelse vid sitt senaste sammanträde. Samtidigt beslöts även att den framtida lokaliseringen för Skolan för teknik och hälsas Haningeverksamhet ska utredas vidare. För STH-skolans räkning är det en flytt till Flemingsberg som övervägs.

Stellan Lundström, dekan, ABE-skolan
Stellan Lundström, dekan, ABE-skolan

I dag bedrivs tre högskoleingenjörs/högskoleutbildningar inom byggområdet vid Campus Haninge. Men diskussionerna om lokaliseringen har pågått ända sedan ABE-skolan tog över ansvaret för byggutbildningarna i Haninge år 2009.

– I nuläget har vi verksamheter som är väldigt lika på två olika campus. Vi menar att det finns stora akademiska fördelar för alla parter med en samlokalisering, förklarar Stellan Lundström, skolchef på ABE.

Enligt planerna ska all byggrelaterad verksamhet i Haninge vara överflyttad till Valhallavägen hösten 2014. Sammanlagt rör det sig om cirka 600 studenter på högskoleingenjörsutbildningen, Byggteknik och design, samt den 2-åriga högskoleutbildningen Byggproduktion.

Den tredje utbildningen i Haninge, Byggteknik och fastighetsförmedling, är under avveckling och har ersatts av en kandidatutbildning som lokaliserats till Valhallavägen.

I Haninge finns också ett tiotal forskare som studerar strömnings- och klimatteknik. Två studievägledare, tre administratörer och ett tiotal lärare är huvudsakligen knutna till utbildningen i Haninge. Forskarna är entydigt positiva till flytten men bland övrig personal i Haninge har reaktionerna varit mera blandade.

– Det är ju både en fysisk och en mental flytt och för många är nog den mentala flytten den svåraste. Man ser fördelarna med att flytta till Valhallavägen, men samtidigt trivs man bra i Haninge, säger Stellan Lundström.

Utredare ville bygga ut i Haninge

Tidigare i år har två utredningar om KTH Haninge presenterats, en inom Skolan för teknik och hälsa (STH) och en för ABE-skolan.

Rekommendationen från STH-skolans utredare, Tore J Larsson, professor vid Centrum för Hälsa och byggande, var att verksamheten vid Campus Haninge skulle byggas ut och konsolideras. Bland annat skisserades möjligheten att utveckla utbildning och forskning inom risk, säkerhet och haveriutredningar.

ABE-skolans utredare professor emeritus Kai Ödeen, förordade däremot entydigt en flytt till Campus Valhallavägen. För ABE-skolans räkning fanns tre alternativ till lokalisering, förutom Valhallavägen och Haninge övervägdes även en flytt till Campus Telge.

Ett argument för att behålla byggutbildningarna i Haninge har varit samarbetet med det regionala näringslivet inom byggbranschen. Utbildningarna i Haninge är industrinära och högskoleingenjörerna mycket efterfrågade av arbetsgivarna.

Samtidigt betonar branschföreträdare starkt vikten av kopplingen mellan civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna. Samhällsbyggnadslänken, (tidigare KTH Byggenskap) har också tryckt på om att få byggutbildningarna samlade, påpekar Stellan Lundström.

– I Haninge finns inte samma naturliga koppling till omgivande näringsliv som vid KTH:s andra externa campus, Kista och Södertälje. Och att behålla ett bra samarbete med branschen även ifrån Valhallavägen är mycket upp till lärarna.

Några personalnedskärningar i samband med flytten är inte aktuella – snarare tvärtom förklarar Johanna Stellan, administrativ chef på ABE-skolan. Det är högt söktryck på byggutbildningarna och dessutom har en del nya arbetsuppgifter tillkommit de senaste åren. Bland annat på grund av att även blivande högskoleingenjörer numera i större utsträckning vill åka utomlands för utbytesstudier.

Eventuell flytt till Flemingsberg

Vilka lokaler på Campus KTH som byggutbildningarna från Haninge kommer att disponera är ännu inte helt klart. Men enligt KTH:s förvaltningschef Anders Lundgren talar det mesta för att både utbildningarna och forskargruppen får plats i existerande och ombyggda lokaler.

– Det är mer eller mindre klart, men vi ska titta närmare på det och redovisa en plan för lokalförsörjningen före 1 oktober i år, förklarar Anders Lundgren.

På universitetsstyrelsens möte den 7 juni fick Anders Lundgren även i uppdrag att utreda frågan om framtida lokalisering för den verksamhet som Skolan för teknik och hälsa i dag har i Haninge. För STH-skolans räkning är siktet inställt på en flytt till Flemingsberg, där skolans andra forskningscentrum samt civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar i Medicinsk teknik finns.

– Det är Flemingsberg eller Haninge som gäller för STH-skolan, bekräftar Anders Lundgren.

Även rapporten om STH-skolans lokalisering ska lämnas före 1 oktober i år. Men bristen på lokaler i Flemingsberg gör att en eventuell flytt dit, inte kan genomföras samtidigt som byggverksamheten flyttar till Valhallavägen.

Skolan för teknik och hälsa har i dag cirka 700 högskolestuderande och ett forskningscentrum, Centrum för hälsa och byggande, i Haninge. Svårigheterna med att hitta lokaler i Flemingsberg angavs i STH-skolans utredning också som en anledning till att i stället satsa på Campus Haninge.

Rikard Lingström, administrativ chef på STH-skolan hänvisar till universitetsstyrelsens beslut.

– Universitetsstyrelsen har fattat sitt beslut, det är det vi ska jobba utifrån nu. Det viktigaste är att så snart som möjligt hitta en bra och långsiktig lösning i Flemingsberg, det har ju en längre tid funnits en osäkerhet kring den framtida lokaliseringen, påpekar Rikard Lingström.

Text: Ursula Stigzelius