Till innehåll på sidan
KTH-forskarna Mark Smith, Nicole Kringos, Josefin Larsson, My Hedhammar och Ulrica Edlund delade med sig av sina erfarenheter under ett panelsamtal. (Foto: Marc Femenia)

Brist på fasta jobb oroar unga forskare

Publicerad 2017-11-23

Otrygga anställningar och otydlighet kring vilka regler som gäller gör att universitet och högskolor varje år går miste om unga skickliga forskare. Sveriges unga akademi vill bidra till att vända utvecklingen.

Stiftelsen Sveriges unga akademi (SUA) arbetar för att stärka unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten. Nyligen höll man ett seminarium på KTH där karriär- och utvecklingsmöjligheter stod i fokus.

– Osäkerheten inför framtiden är den fråga som överskuggar allt, säger Robert Lagerström , ledamot i SUA och docent i systemarkitektur och IT-säkerhet vid KTH:

– Det räcker inte med att leverera toppresultat inom ditt forskningsämne, du måste också förstå hur byråkratin kring anställningsformerna fungerar. Och det är en djungel av regler, som dessutom ofta ändras.

Under ett panelsamtal, som leddes av Robert Lagerström, var det flera av deltagarna som pratade om vikten av stöd och nätverk i väntan på en mer permanent anställning. För de flesta av paneldeltagarna hade det dröjt mer än fyra år efter att de hade disputerat tills de fick ett fast jobb.

Utlandsstudier nödvändigt

För Josefin Larsson , i dag docent i astronomi vid KTH, tog det fem år. Hon disputerade vid universitetet i Cambridge och fick sedan en post doc-tjänst på Oskar Kleincentret för kosmopartikelfysik, som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och KTH.

– Att söka mig utanför akademin var inget alternativ för mig med tanke på mitt ämne. Och jag visste tidigt att utlandsstudier var nödvändigt för att på sikt kunna få ett fast jobb i Sverige.

Josefin Larsson, docent, ger råd till unga forskare.

Josefin Larsson valdes in som ledamot i Sveriges unga akademi tidigare i år. Hon uppmanar unga forskare att vara aktiva och prata med seniora kollegor för att förstå hur karriärsystemen fungerar i praktiken.

– Trots att lärosätena har samma typ av karriärsystem för alla ämnen så kan möjligheterna och kraven för en akademisk karriär skilja sig mycket åt mellan olika ämnen. Jag tänker bland annat på vilka anslag som finns att söka.

Arbeta kreativt

Nicole Kringos , professor inom brobyggnad inklusive stålbyggnad vid KTH, var en annan av paneldeltagarna. Hon tyckte att det ibland blev ett för stort fokus på den fasta anställningen:

– Det kan finnas fördelar med mer tillfälliga uppdrag. Jag tycker att möjligheten till att fortsätta att arbeta kreativt är mer viktigt än själva anställningsformen. Att tappa sin nyfikenhet är värre än att inte få ett fast jobb.

Seminariet lockade 60 deltagare och var fullbokat redan före sista anmälningsdag. Ett tecken i tiden, enligt moderatorn Robert Lagerström.

– Det visar att det finns ett stort behov av att lyfta de här frågorna. SUA har tidigare i höst hållit ett karriärseminarium på SLU och det blir ett nytt vid Linköpings universitet inom kort.

Han välkomnar också att regeringen under hösten infört en ny anställningsform inom akademin. Det är en tidsbegränsad anställning som ger biträdande lektorer rätt till prövning för befordran till lektor och tillsvidareanställning.

– Det är ett steg i rätt riktning. Men för att det ska fungera bra krävs en öppen och transparent utlysning av tjänsterna - och att de som rekryteras erbjuds stöd och resurser, säger Robert Lagerström.

Text: Ylva Carlsson