Till innehåll på sidan
Emma Strömberg har gjort stora insatser för att integrera hållbar utveckling inom KTH:s utbildningar. (Foto: Camilla Cherry)

Brinner för hållbar utveckling

Publicerad 2016-11-17

Lärares engagemang smittar av sig på studenterna. Lyckas det inte får man byta undervisningsmetod, menar Emma Strömberg som får KTH:s pedagogiska pris i år.

Som forskare inom fiber- och polymerteknologi undersöker Emma Strömberg hur olika material påverkar omgivande miljö, som lärare vill hon involvera varje student i frågor om hållbar utveckling.

Hon har de senaste åren, mot bakgrund av kraven i högskoleförordningen och KTH:s miljömål, varit engagerad i arbetet med att integrera hållbar utveckling inom arkitekt- och ingenjörsutbildningarna. Bland annat har hon vidareutvecklat en högskolepedagogisk kurs och arrangerat temadagar inom ämnet, för både lärare och näringsliv.

– Jag har brunnit för hållbar utveckling sedan länge, att föra ut det i undervisningen har varit otroligt givande. Studenterna är oerhört engagerade vilket gör det väldigt roligt.

Pedagogikkursen Lärande för hållbar utveckling har varit uppskattad. Kursen har bidragit till att utveckla utbildningsprogrammen och att sprida diskussionen om hållbar utveckling på skolorna, säger Emma Strömberg som bland annat vidareutvecklat kursens pedagogiska upplägg.

– Det finns många olika pedagogiska metoder att tillämpa, det gäller att våga använda dem som står till buds. Fungerar det inte får man backa och pröva nytt. Det viktigaste är att man inte låser sig vid en modell.

Nå fram till alla

I sin egen undervisning vill hon nå fram till alla, målet är att varje student ska utveckla kunskaper och färdigheter.

– All min undervisning är interaktiv. Jag försöker involvera studenterna genom att ordna seminarier, debatter, rollspel, värderingsövningar och reflektionsuppgifter. Det fungerar jättebra, de lär sig mycket mer när de är en del av undervisningen och kan påverka innehållet.

I rollspelen har studenter företrätt olika grupperingar, politiker och industri, och debatterat exempelvis för- och nackdelar med kemikalieanvändning.

– Det har fungerat som ett debattprogram på tv där resten av studentgruppen varit publik. De visade ett enormt engagemang och hade till och med klädsel som motsvarade deras roller, säger Emma Strömberg.

Lyfta blicken

Ett syfte med debattövningarna har varit att få studenterna att lyfta blicken, se helheten och komplexiteten inom hållbar utveckling. Oavsett vad de kommer att jobba med efter utbildningen är det viktigt att de kan föra fram ståndpunkter och förmedla kunskap som de förvärvat inom sina ingenjörsområden, menar hon.

Emma Strömberg är stolt över arbetet som hittills gjorts, i samarbete mellan lärare, programansvariga, grundutbildningsansvariga och KTH Sustainability Office, för att integrera hållbar utveckling inom utbildningen:

– Vi har kommit väldigt långt på kort tid. Samtidigt finns det mycket kvar att göra, nästa steg är att integrera hållbar utveckling på kandidat-, magister- och masternivå och inom forskarutbildningen.

Så hur känns det att ditt arbete belönas med KTH:s pedagogiska pris?
– Väldigt roligt. Jag är mycket rörd över att få uppskattning för det jag bidragit med. Det känns också fantastiskt fint att få vara med i ”klubben” med de tidigare pristagarna, de är allihop personer som jag ser upp till för vad de åstadkommit.

Text: Christer Gummeson

Prismotivering

  • Emma Strömberg tilldelas KTH:s pedagogiska pris 2016 för hennes systematiska, uthålliga och engagerade arbete med att stödja implementeringen, både av hållbar utveckling och ett pedagogiskt förhållningssatt i både högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. Emma Strömberg är en kompetent och engagerad pedagog som på olika nivåer samverkat med kollegor och pedagogisk ledning for implementering av hållbar utveckling och för införandet av ett modernt pedagogiskt förhållningssätt. Emma Strömberg ar uppskattad av såväl studenter, programansvariga, skolledningar som ledningen for KTH Sustainability Office for sina insatser.
  • Bredden av det pedagogiska arbete Emma bedrivit kan exemplifieras på alla nivåer och på manga satt, t.ex. genom medverkan till utvecklingen av den framgångsrika och uppskattade pedagogikkursen Lärande för hållbar utveckling,KTH Sustainability Education Day som hon ansvarat for 2014 och 2015, författandet av ett flertal konferensbidrag och vetenskapliga artiklar rörande hållbar utveckling i undervisning och det arbete som skett inom området på KTH, samt att hon talat på flera konferenser.

Läs mer om pedagogiska priset