Breda insatser stärker jämställdhet

Publicerad 2017-03-30

Hallå där Amelie Eriksson Karlström, dekan på Skolan för bioteknologi och en av talarna på ett seminarium, Hidden Challenges & Opportunities, för kvinnliga doktorander den 7 april. Vad är viktigast för att stärka jämställdheten på KTH?
– Ökad kunskap på alla nivåer.

Amelie Eriksson Karlström.

Varför är det viktigt att i början av en forskningskarriär reflektera över jämställdhetsfrågan?
– Om studenter och doktorander redan tidigt har en större medvetenhet om jämställdhetsfrågor borde det kunna bidra till en mer jämställd akademi på sikt. 

Vilken är din egen erfarenhet från din tid som doktorand?
– Som doktorand reflekterade jag inte så mycket över jämställdhetsfrågor – det kom först långt senare. Jag doktorerade på en institution där det var lika många kvinnor som män, både bland doktoranderna och bland de seniora forskarna. 

Jämställdhet är en av KTH:s prioriterade frågor – vad är avgörande för att komma framåt i frågan, enligt dig?
– En ökad kunskap på alla nivåer. Det är bra med kvinnliga nätverk för erfarenhetsutbyte, speciellt för dem som arbetar i manligt dominerade miljöer, men jag är samtidigt trött på att ansvaret läggs på kvinnorna. 

Hur då, menar du?
– Det kan lätt bli så att det startas aktiviteter och olika insatser riktade mot kvinnorna, som om det var kvinnorna som var problemet. Jag tror att det är viktigt att jobba brett med att öka kunskapen om jämställdhetsfrågor och inte bara rikta sig till kvinnor. 

Vad kommer du att tala om under seminariet?
– Jag kommer att ta upp mina personliga erfarenheter och berätta om hur jag hamnade där jag är idag. Jag kommer att prata om hur bra det är att åka utomlands som doktorand eller postdoc – både för karriären och för den personliga utvecklingen. Det är något jag rekommenderar alla att göra.

Berättat för: Christer Gummeson

Seminarium och workshop: Before and after PhD: Hidden Challenges & Opportunities. Tid och plats: 7 april, kl 9.00–13.00, Salongen, KTB Biblioteket. Mer info: