Till innehåll på sidan
Oscar Hällfors och Alicia Huzelius. (Foto: Marc Femenia)
Oscar Hällfors och Alicia Huzelius examineras i hållbar utveckling genom att spela Carbonopoly. (Foto: Marc Femenia)

Brädspelet som är bättre än vanlig tentamen

Publicerad 2012-11-21

Ett klassiskt brädspel fördjupar kunskapen i hållbar utveckling för studenterna på Maskinteknik. Spelet Carbonopoly vävs samman med föreläsningarna och väcker spännande diskussioner. Allt för att integrera ämnet bättre i utbildningen.

Skratt blandas med högljudda protester i övningssalen där studentgrupperna spelar brädspelet Carbonopoly i team om fyra. Stämningen är långtifrån den traditionella examinationsmiljön med en tryckande tystnad.

– Visst är detta ett roligare sätt att examinera på än en tentamen. Dessutom kräver det av studenterna att de aktivt diskuterar och argumenterar i ämnet, säger Catharina Erlich, programansvarig och kursansvarig för Introduktion till Maskinteknik, där momentet i hållbar utveckling ingår.

Användningen av brädspelet är ett resultat av den pedagogiska utvecklingen av undervisningen i ämnet hållbar utveckling. Målet har varit att göra studenterna mer aktiva under introduktionen i ämnet, samtidigt som grunden läggs för att integrera hållbar utveckling i den övriga undervisningen.

– Vi har tagit fram ett komplett kurspaket med bland annat interaktiva föreläsningar. Där har spelformen blivit ett kraftfullt verktyg eftersom det väcker frågor och medverkar till att göra studenterna mer aktiva, säger Jon-Erik Dahlin, som utvecklat och håller i själva förläsningarna.

Momentet i hållbar utveckling i introduktionskursen ger en inledning till ämnet som sedan enkelt ska kunna byggas vidare på och integreras i övriga kursmoment. Jon-Erik Dahlin liknar den vid en virtuell kurs som ständigt är närvarande.

– Här får de en helhetssyn på ämnet hållbar utveckling som de sedan bär med sig genom hela utbildningen.

Inom hållbar utveckling finns inga klara rätt eller fel, utan här krävs ett eget ställningstagande hos studenterna, betonar Catharina Erlich.

– Det är viktigt att de har ett hållbart synsätt på teknik, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt, som socialt perspektiv. Studenterna behöver börja tänka i dessa banor redan tidigt under utbildningen, säger hon.

Ett roligare sätt att examinera på än en tentamen.

Slutsatser som bekräftas av de examinerande studenterna Alicia Huzelius, Gabriel Andersson Santiago, Oscar Hällfors och Andreas Fröderberg.

– Ämnet kräver att vi verkligen tar ställning, och då är spelformen en bra metod. Dessutom kommer våra egna kunskaper och erfarenheter fram när vi diskuterar, säger Alicia Huzelius.

Spelet är också en form av läromedel som kan fungera väl i övergången från gymnasiet till högskolan.

– Nu har jag snart pratat med alla i min årskurs. Det hade jag inte gjort om vi inte spelat tillsammans, säger Oscar Hällfors, förstaårsstudent på utbildningen.

Carbonopoly är framtaget av tidigare KTH:aren Patrik Larsson och nu vidareutvecklat till ett sammanvävt kurspaket med föreläsningar och examination. Bland diskussionsfrågorna i spelet finns bland annat: ”Diskutera skillnaden mellan energieffektivisering och energibesparing och hur de kan komplettera varandra för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.”

– Jämför du detta med vanliga seminarier, då många sitter tysta, så ger detta en bättre undervisning. Här krävs det att studenterna aktivt diskuterar för att komma vidare i spelet, och i studierna, säger Patrik Larsson.

Här finns också diskussionsfrågor som kan sägas ligga närmare studenternas vardag, som ”Sociala nätverk på internet växer lavinartat. Diskutera på vilka sätt som sociala nätverk kan främja hållbar utveckling.”

– Det är viktigt att väcka engagemanget hos studenter genom att placera ämnet nära deras vardag, säger Jon-Erik Dahlin.

Undervisningen har väckt intresse, inte minst från andra högskolor i landet. Nu hoppas spelutvecklarna att även andra institutioner på KTH vill använda det i den egna undervisningen.

– Vårt mål med utbildningen är att skapa reflekterande ingenjörer som ska kunna leda andra och fungera väl i grupp, säger Catharina Erlich.

Text: Magnus Pahlén Trogen