Till innehåll på sidan
Kerstin Lagerstedt (t v) och Charlotte Hurdelbrink tycker att personalutbildningen Livs- och karriärplanering har gett både nya idéer och insikter. (Foto: Håkan Lindgren)

Bra bollplank ger perspektiv på karriären

Publicerad 2018-12-04

Sedan starten 2008 har drygt 400 anställda deltagit i KTH:s livs- och karriärplanering, LOK. Ett program som gett dem en tydligare bild av egna styrkor, svagheter och möjliga vägar till utveckling, tycker två tidigare deltagare.

Kerstin Lagerstedt  som gick LOK 2015 var ute efter verktyg för att utvecklas och tycker att utbildningen gav henne god hjälp på traven.

– Den gav mig en grund för att skapa tid för mig själv och ett bra bollplank. Att stöta och blöta möjliga utvecklingsområden, få feedback och tid att reflektera hjälpte mig att bli tydligare om vad jag ville, säger hon.

Efter LOK bytte hon roll, från administratör till handläggare på dåvarande CSC-skolan. Det var inte enbart en följd av livs- och karriärplaneringen, hon hade haft tankar åt det hållet redan tidigare.

Charlotte Hurdelbrink, universitetsadjunkt vid Språk och kommunikation.

– Jo, det var lite på gång och hade nog blivit av även utan LOK men kanske gick det lite snabbare, säger Kerstin Lagerstedt som idag är handläggare på personalavdelningen.

Charlotte Hurdelbrink  som deltog i programmet hösten 2016, hade hört helt motsatta åsikter om LOK.

– En del sa att det var jättebra, andra att det inte gav någonting. Men för mig blev det en ögonöppnare, gav mig en lite annan syn på hur jag reagerar i vissa situationer och hur jag kan använda och hantera mina olika sidor, säger hon.

Ledarskapsutbildning

För henne ledde utbildningen inte till någon direkt förändring av arbetsrollen. Hon är, nu som då, universitetsadjunkt vid Språk och kommunikation med ansvar för svenskundervisningen för utländska anställda och aktiviteter runt den.

Det mest konkreta resultatet var att hon fick två ledarskapsutbildningar finansierade av KTH.

– Men jag tror inte man i första hand ska tänka på vad LOK kan ge rent konkret. Jag tror att resultatet, idéer och insikter, kommer lite pö om pö och på längre sikt är till mer nytta än man först inser.

Livs- och karriärplaneringen pågår under en tremånadersperiod och omfattar individuell handledning vid 6–8 möten med en coach från konsultfirman Starck & Partner. Mellan mötena får deltagarna hemuppgifter som exempelvis kan handla om att reflektera över vad man vill förändra i sin nuvarande situation.

Både Charlotte Hurdelbrink och Kerstin Lagerstedt påpekar att hemuppgifterna är en grundbult i programmet.

Kerstin Lagerstedt, handläggare på personalavdelningen.

– Den egna insatsen avgör utbytet Det är viktigt att man verkligen reflekterar över uppgifterna och tar in den feedback man får, säger Kerstin Lagerstedt.

– Och är ärlig mot sig själv. Det finns ju inte något rätt eller fel utan det gäller att använda det man har på bästa sätt. Så att försöka göra sig bättre eller annorlunda än man är gagnar en inte, påpekar Charlotte Hurdelbrink.

Handlingsplaner

LOK-projektet startades i syfte att öka den interna och externa rörligheten bland KTH:s medarbetare. Det är en gemensam satsning av KTH och arbetstagarorganisationerna och bekostas av partsgemensamma medel.

Tanken är att livs- och karriärplaneringen ska mynna ut i individuella handlingsplaner som gör att medarbetaren behåller sin anställningsbarhet. Det ska vara ett aktivt val att arbeta på KTH, betonar projektledaren Karin Eliasson .

– Man behöver inte misstrivas eller ha problem på jobbet för att ha glädje av LOK. Det kan vara att man vill vidare på något sätt. Men det kan också vara personliga saker, många gånger handlar det om stress, att hantera livspusslet.

Handlingsplanen behöver alltså inte gå ut på att söka nytt arbete eller klättra och göra karriär uppåt i företaget, påpekar hon. Det kan lika gärna handla om att hitta balans mellan arbete och fritid eller balans i arbetet.

– Det vanligaste är nog att man försöker få till förändringar på sin egen arbetsplats, andra arbetsuppgifter eller annat ansvar.

Text: Ursula Stigzelius

Fakta: För att få delta i livs- och karriärplanering ska man ha varit tillsvidareanställd på minst 50 procent i minst tre år. Omfattningen av programmet beslutas år från år men alla år utom ett efter startåret har samtliga behöriga sökanden kunnat få plats. Karin Eliasson räknar dock med att de senaste omorganisationerna kommer att öka söktrycket framöver. Sista datum för att anmäla sig till LOK våren 2019 är 12 december. Läs mer och ansök här.