Bokcirkel ger kunskap och gemenskap

Joakim Petersson
IT-enhetens bokcirkel utvecklar samarbetet inom systemgruppen, säger Joakim Petersson.
Publicerad 2009-02-18

En bokcirkel som kompetensutveckling? Systemutvecklarna på IT-enheten träffas en gång i veckan för att dryfta innehållet i aktuell litteratur, som behandlar deras arbetsområde. Deltagarna utvecklas på så sätt både i yrkeskompetensen och i arbetsgemenskapen.

Det var på en planeringskonferens i våras som idén dök upp: Varför inte bilda en bokcirkel?

– Var och en sitter ofta med sina egna arbetsuppgifter. Om vi diskuterade ett ämne i grupp, skulle vi lära oss mer och samarbetet skulle utvecklas, tänkte jag, berättar Joakim Petersson, gruppchef för systemutvecklarna inom IT-enheten om totalt åtta arbetstagare.

Gruppen träffas nu varje tisdag halv tio och diskuterar i en halvtimme eller tre kvart ett kapitel i en aktuell bok.

– Vi väljer tillsammans ut böckerna som vi ska läsa genom att vi röster om de förslag som lämnats in.

Hittills har gruppen läst tre böcker. Den första tog upp metoder och rutiner för systemutvecklare, den andra handlade om kollaborativa IT-verktyg, medan den tredje var en ren ”hands on-bok” om kodning.

– Vi diskuterar vårt dagliga arbete och olika aspekter på det. Det här arbetssättet passar kanske inte alla avdelningar men för vår föränderliga bransch, där utvecklingen sker i snabb takt, passar det utmärkt. Det är nödvändigt att hålla sig uppdaterad med det senaste inom IT-världen.

På det här sättet blir man både påläst om vad som är de senaste nyheterna och trenderna, och får möjlighet att diskutera hur de kan användas just på KTH:s IT-avdelning.

– Vi kan ventilera våra frågor som är relaterade till arbetsuppgifterna och det blir ett erfarenhetsutbyte. Men också andra spörsmål kan komma upp, säger Joakim Petersson.

Därmed har träffarna också en social funktion. Sammanhållningen ökar och deltagarna lär känna varandra bättre. Inför varje möte ansvarar en av deltagarna för att starta samtalet genom att förbereda frågor och se till att alla deltar i diskussionen. Efter varje bok görs en utvärdering om vad man lärt sig.

– Jag tror inte att vi skulle ha läst dessa böcker utan den inspiration och möjlighet till diskussion som cirkeln ger. Cirkeldeltagarna tycker ju själva att det gagnar dem. Direktiv från chefen om bokläsning skulle inte fungera lika bra.

Vanligtvis sker kompetensutvecklingen på avdelningen när en medarbetare och en expertkonsult samarbetar i konkreta utvecklingsprojekt och utbyter metoder och arbetssätt. Det finns också olika nationella nätverk för universitetens systemutvecklare, där man kan utväxla erfarenheter mellan de olika arbetsplatserna.

Rasmus Kaj jobbar som programmerare och systemutvecklare och är en av deltagarna i bokcirkeln. Cirkeln är en bra form av kompetensutveckling i små steg, tycker han. Diskussionerna ger insikt och gör honom till en bättre systemutvecklare.

– Jag känner redan mina arbetskamrater ganska väl, men cirkeln har bidragit till att förbättra den sociala stämningen på jobbet, det tror jag, säger han.


Text: Eva Ekelöf, Foto: Håkan Lindgren.