Till innehåll på sidan

Bloggare sprider KTH:s forskning

Katarina Larsen
Att blogga om min forskning är ett bra sätt att få input om olika frågeställningar, säger Katarina Larsen. (Foto: Familjen)
Publicerad 2010-03-05

Visst kan bloggen vara ett sätt att sprida och diskutera forskning från KTH. Det menar två forskare som startat egna bloggar inom ramen för Future Faculty. Målet är att sprida sitt arbete på ett mer lättsmält sätt.

Projektet Future Faculty drivs för att utveckla och förnya KTH för att kunna rekrytera kompetent personal även i framtiden. Under 2008–2009 pågick bland annat en föreläsningsserie med kvinnliga gästprofessorer och under våren fortsätter föreläsningar på temat genus och teknik.

Inom ramen för projektet ryms även en satsning på två forskare som bloggar inom sina olika verksamhetsområden.

Pia Höök
Pia Höök, genusforskare

– När KTH bad mig börja blogga ställde jag upp eftersom det var ett nytt sätt för mig att förmedla och skapa dialog kring min forskning och mina erfarenheter av praktiskt arbete, säger Pia Höök.

Hon är forskare på avdelningen Genus, organisation och ledning på Indek, och menar att forskar-bloggar kan vara ett bra sätt för KTH att synliggöra forskningen.

– Jag skriver om mitt forskningsområde genus- och organisationsforskning och om mer praktiknära jämställdhets- och mångfaldsarbete. Ibland kommenterar jag även dagsaktuella ämnen utifrån forskning, återberättar någon tankvärd forskningsartikel jag läst, eller ett seminarium jag deltagit på, berättar hon.

Den andra bloggaren är Katarina Larsen som forskar om innovationsprocesser med särskilt fokus på hållbarhet och energi vid avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid ABE-skolan.

Synliggöra forskningen

– Bloggen startade i slutet av förra året så detta är fortfarande rätt nytt. Mitt mål är att förmedla och sprida resultat från pågående forskning i ett annat format än vetenskapliga artiklar – men även diskutera aktuella frågor kring cleantech, innovation och miljö, berättar hon.

Frågor hon ser fram mot att lyfta i bloggform är blanda annat hur innovationsprocesser ser ut i utveckling av förnybar energi, och på vilket sätt olika aktörer samarbetar med tvärvetenskapliga forskningsteam. Men även hur man utvecklar nya material och använder solceller på skyskrapor i San Francisco.

– Klimatfrågan är ju aktuell och det känns viktigt att även förmedla hur detta diskuteras i andra länder. Just nu arbetar jag med forskning om innovationer och miljö, och skriver en text om en cleantech-konferens i Washington DC där jag deltog, säger Katarina Larsen.

Att synliggöra det egna forskningsarbetet är en viktig del av bloggen, menar Pia Höök. Något som kan leda till nya infallsvinklar genom läsarnas kommentarer.

– Jag antar att det är ett sätt att som forskare utöva den så kallade tredje uppgiften. Sedan tänker jag att det också kan vara ett sätt att få input från läsare när det gäller olika frågeställningar, säger hon.

Flera kollegor bloggar

Hittills har Pia Höök haft 160 läsare som mest under en och samma dag och antalet varierar från dag till dag. Att de inte är de enda bloggande forskarna på KTH upptäckte Katarina Larsen snabbt.

– När jag startat med bloggen såg jag att flera av mina kollegor också driver egna bloggar. Ämnena spänner över allt från medieteknik till nyheter om vindkraft och mycket mer. Så det är ett roligt och intressant sätt att lyfta fram aktuella frågor i det egna arbetet och samtidigt få en inblick i pågående diskussioner i andra bloggar och forum, säger hon.

Att de båda är kvinnor och forskare på KTH tror de inte påverkar själva arbetet med bloggen.

– Genusforskning är mitt forskningsområde. I övrigt är inte det faktum att jag är kvinna och forskare viktigt för mig i bloggen, säger Pia Höök.


Text: Magnus Trogen

Pia Hööks blogg

Katarina Larsens blogg