Björn Birgisson tar sikte mot toppen

Björn Birgisson
Nya vicerektorn Björn Birgisson arbetar för att KTH ska höra till Europas toppuniversitet inom forskningen.
Publicerad 2009-05-20

För två år sedan kom Björn Birgisson till KTH som professor i väg- och banteknik. Nu har han utnämnts till vicerektor ansvarig för forskningens struktur och innehåll.
– Det är ett mycket spännande uppdrag. Jag ska börja med att fokusera på de fem plattformar, som KTH har etablerat, säger Björn Birgisson.

Björn Birgisson talar en långsam och noggrann svenska, då och då med engelska inslag. Han är islänning, uppvuxen i Reykjavik. Under sin gymnasietid kom han i kontakt med svenskan, så språket är inte helt nytt för honom.

Vid 20 års ålder lämnade han Island för USA, där han studerade matematik och väg- och vattenbyggnad. En vistelse, som var planerad till fyra år, men som varade i 24 år. Sista anställningen i USA var vid universitetet i Florida, där han var lektor i vägteknik och geoteknologi. Planerna på att återvända till Europa hade då funnits ett tag. Han tog med sig sina tre barn – nio, sju och fyra år – och sin fru (som är amerikanska med kinesiskt ursprung) till Sverige.

På KTH började Björn Birgisson arbeta som professor i väg- och banteknik och blev koordinator för arbetet med forskningsplattformen inom transportområdet. Han ledde också temagruppen för väg- och trafikteknik inom bygguniversitetet, ett samarbete mellan fyra tekniska högskolor: KTH, LTH, Luleå tekniska högskola och Chalmers.

Nu möter han nya utmaningar som ansvarig för alla de fem tvärvetenskapliga forskningsplattformarna: transport, energi, material, informations- och kommunikationsteknologi och medicinsk hälsa. Han ska utveckla en gemensam forskningsstrategi för de fem plattformarna, men också stödja utvecklingen av strategin inom var och en.

Plattformarna stärker det tvärvetenskapliga samarbetet och skapar bättre förutsättningar för att svara mot stora forskningsutlysningar. De stödjer forskningsstrukturen inom KTH och bygger nätverk mellan forskare så att de kan dela på kunskap och utmaningar.

– Forskningen blir effektivare och det är viktigt för att kunna satsa på nya centra och nya program, säger Björn Birgisson.

På europeisk nivå kommer forskningsanslagen att öka kraftigt de närmaste tio till femton åren. Men även konkurrensen kommer att öka. Med plattformarna blir KTH bättre på att etablera relativt nya forskningsområden, som till exempel nanoteknik och det ökar konkurrenskraften inom de stora, internationella forskningstrenderna. Plattformarna ska stödja och utöka kapaciteten så att dessa trender styrs i KTHs riktning.

– Vi vill ligga i spetsen för forskningen i världen och vara ett av Europas toppuniversitet. Det ska jag arbeta för, säger Björn Birgisson.

Han lämnar över jobbet som prefekt och koordinator för transportplattformen, och som temaledare inom bygguniversitetet. Man han är kvar som professor i väg- och banteknik. Det är bra att ha kvar en fot i forskningen, menar han.

Arbetet på KTH skiljer sig från det i USA på flera sätt.

– Här måste man vara litet som en entreprenör med ganska stor självständighet. Det är en enorm fördel, men ställer också högre krav.


Text: Eva Ekelöf. Foto: Bengt Alm