Birgisson ny vicerektor vid KTH

Publicerad 2009-04-27

Björn Birgisson, professor i väg- och banteknik, har utsetts till vicerektor för forskningens struktur och innehåll vid KTH.

Björn Birgisson

Björn Birgisson kommer att tillsammans med vicerektor Gunnar Landgren ansvara för KTH:s forskningsfrågor. Under den första tiden kommer hans arbete att vara fokuserat kring uppbyggnaden av de tvärvetenskapliga forskningsplattformar som nyligen har initierats.

Birgisson tillträdde som professor på KTH år 2007 vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, ABE. Han är för närvarande prefekt för institutionen för byggvetenskap och koordinator för den tvärvetenskapliga plattformen inom transportforskning.

Björn Birgisson är född på Island och har hela sin akademiska utbildning från USA. Innan han kom till KTH var han verksam som Associate Professor vid University of Florida.

Björn Birgisson tillräder sin tjänst som vicerektor 15 maj.


Christer Gummeson