Till innehåll på sidan
KTHB arbetar på flera fronter för att bättre nå ut till forskarna, säger Ann Tobin, enhetschef. (Foto: Emelie Jerberyd)
KTHB arbetar på flera fronter för att bättre nå ut till forskarna, säger Ann Tobin, enhetschef. (Foto: Emelie Jerberyd)

Biblioteket gör offensiv mot forskare

Publicerad 2013-06-13

Forskarnas arbete skulle effektiviseras om de använde bibliotekets resurser i högre grad. Det tror ansvariga på KTHB, som genomfört en användarundersökning. Studien visar även att KTH:s studenter är nöjda med bibliotekets service, men att de vill se fler läsplatser och generösare öppettider.

Användarundersökningen bygger på svar från 400 personer och visar att forskarna är den målgrupp som är svårast att nå ut till för biblioteket. Därför blir en av KTHB:s de viktigaste utmaningar framöver att utveckla forskarkontakten. Därigenom hoppas man få mer input om hur biblioteket i framtiden ska kunna serva forskarna ännu bättre i dag, förklarar enhetschefen Ann Tobin.

Vad går forskarna miste om i dag när de inte använder de resurser som KTHB kan erbjuda?
– Framförallt tror jag att de riskerar att deras arbete tar längre tid. Sökningar kan till exempel ta längre tid. Och om man som forskare har hittat något som KTHB har i fulltextversion men gått via en annan kanal, till exempel Google, så kan det där se ut som om det inte finns någon tillgång till texten. Detta fastän vi på biblioteket alltså har den hos oss, säger Ann Tobin, som även ser andra konsekvenser:

– En lite allvarligare risk är såklart att man som forskare inte får reda på att det redan finns forskning inom ett område som man själv håller på med och därför riskerar att halka efter. Eller att man försent upptäcker att något redan är publicerat som man själv har arbetat med under en tid.

KTHB arbetar nu på flera fronter för att bättre nå ut till forskarna. Flera workshops ska arrangeras inom områdena bibliometri och strategier vid publicering. Under hösten kommer det även hållas särskilda introduktionsdagar för doktorander. Dessutom ska kontaktvägarna ut mot institutioner och avdelningar utvecklas.

En risk är att man som forskare inte får reda på att det redan finns forskning inom ett område som man själv håller på med.

– Vi funderar på att utse kontaktpersoner vid biblioteket som ansvariga för ett visst ämne eller gentemot en skola.  Men först vill vi förankra förslaget för att se om det verkligen är något som våra användare tycker skulle vara bra, säger Ann Tobin.

Bibliotekets arbete gentemot studenterna fungerar desto bättre, enligt undersökningen. Ann Tobin exemplifierar med vad hon ser som en typisk kommentar från en student på grundnivå: ”Jag tycker att KTHB är den bästa platsen att plugga på och önskar bara att det fanns fler platser i biblioteket där man kan göra det.”

– Vi vet sedan tidigare att biblioteket är en uppskattad studieplats. Läsplatserna är i regel upptagna redan strax efter klockan 8 under terminstid. Det är samma situation på de flesta andra högskolor och universitet både i Sverige och i övriga världen.

Hur ska ni göra för att möta behovet av fler studieplatser?
– Vi undersöker just nu var vi kan få plats med dem. Men det finns ingen enkel lösning. KTHB är en unik miljö som många uppskattar så det finns begränsade möjligheter att förändra interiören.

Önskemål om ökade öppettider kommer att tillgodoses. Framöver utökas öppettiderna på lördagar till kl 10-16. Därutöver vill man öka flexibiliteten genom att ha extra öppet på söndagar under tentaperioder.

Användarundersökningen visade också att studenterna vill se en utvidgad tillgång på datorer inom biblioteket, vilket förvånar Ann Tobin, eftersom de flesta besökare har med sig laptops.

– Det verkar framförallt vara ett behov när de grupparbetar och inte vill sitta med flera laptops utan använda en dator. Vi ska lösa det till en början genom att köpa in skärmar till grupprummen. Då kan man koppla in en medhavd laptop så att alla i grupprummet utan besvär kan titta på samma skärm.

Undersökningens bästa betyg går till bibliotekets mest levande resurs – personalen. Det bekräftar den bild som tidigare användarstudier har gett, konstaterar Ann Tobin. KTHB har åren 2011–2012 även drivit ett så kallat Bemötandeprojekt för personalen i lånedisk, supporttjänster och sökverkstäder som man nu kan skörda frukterna ifrån, enligt Tobin.

Text: Christer Gummeson