Till innehåll på sidan
Ann Tobin hoppas att ombyggnaden kommer att leda till fler besök av både studenter, lärare och forskare. (Foto: Emelie Jerberyd)

Biblioteket byggs om – fler studieplatser

Publicerad 2015-12-04

Biblioteket stänger för ombyggnad under våren. Antalet studieplatser fördubblas, fler grupprum och publika ytor skapas tills biblioteket öppnar igen, senast i augusti nästa år.

Renoveringen görs för att möta de nya behov som uppstått de senaste åren, enligt Anna Tobin, enhetschef på KTHB:

– Det har nu gått 15 år sedan biblioteket invigdes på sin nuvarande plats och sedan dess har bibliotekets dörrar öppnats cirka 5 miljoner gånger. Det är med andra ord en av de mest populära mötesplatserna på KTH. Många studenter har biblioteket som sin arbetsplats och vi vill göra plats för ännu fler. Därför ökas nu antalet studieplatser från 442 till 900. ECE-skolan har även behov av att få in sin personal i samma byggnad så därför byggs ett större rum om till kontorsarbetsplatser.

Vilka är de största förändringarna?
– De som besökarna kommer att märka är dels i Bibliotekshallen där kommer nu att finnas betydligt fler studieplatser av olika slag.

Vad händer med alla böcker som försvinner från de öppna miljöerna?
– De flyttas upp i Sydvästra galleriet, som nu blir en del av biblioteket, och Norra galleriet som också får fler studieplatser än i dag.

Hur påverkas personalen av förändringarna?
– Bibliotekspersonalens arbetsplatser i Glashuset kommer också att renoveras under ombyggnaden. Det har funnits problem med bland annat toaletter som ofta har haft stopp och även värme och ventilation. Dessa åtgärder hoppas vi kommer att förbättra arbetsmiljön för bibliotekspersonalen.  Under tiden för ombyggnation kommer bibliotekspersonalen sitta i KTH Entré.

Ändras inriktningen på bibliotekets verksamhet?
– Biblioteket är och kommer att fortsätta vara en naturlig mötesplats på KTH. Det byggs en särskild lounge för KTH:s lärare där det kommer att finnas plats för möten och diskussioner om KTH:s pedagogiska utveckling av både kurser och lärares egen kompetens. Vi är redan den mest populära studiemiljön för KTH:s studenter och från och med i höst kommer vi ha plats för ännu fler.

Hur skulle du beskriva det nya ombyggda bibliotekets karaktär?
– Det kommer att finnas fler grupprum och studieplatser för studenter. Vi hoppas att vi nu även kommer att kunna locka hit fler lärare och forskare.

Berättat för: Christer Gummeson

Det här gäller under biblioteksombyggnaden:

  • Ombyggnaden startar i januari. Biblioteket håller öppet under tentaperioden i januari och stänger därefter. Entréhallen och café Stories kommer hålla öppet under hela ombyggnadsperioden. Biblioteket kommer att öppna igen så snart det är möjligt, senast i augusti 2016.
  • En tillfällig informationsdisk kommer att hålla öppet i entréhallen tillsammans med receptionen. Biblioteket kommer erbjuda service i form av handledning i informationshantering, referensservice och utlåning av böcker, i mån av åtkomst till samlingarna.
  • ARC-seminarierna kommer att hållas som vanligt under hela terminen i andra lokaler på campus.

Efter ombyggnaden kommer biblioteket erbjuda:
Fördubblat antal studieplatser, från 442 till 900 studieplatser - Ljudsluss och utökade sittplatser i den tysta läsesalen Ångdomen, från 46 till över 140 platser - Fler grupprum - Fler publika ytor, Sydvästra galleriet blir en del av biblioteket - Utökat antal eluttag - Bättre belysning - Bättre akustik i entréhallen - Bättre ventilation i lokalerna vid Ångdomens trapphus.