Till innehåll på sidan
And Torr föreläser på KTH:s huvudbibliotek
Det är viktigt att vi kommunikatörer enbart jobbar med de forskare som är villiga att kommunicera sitt arbete, sa Andy Torr vid sitt besök på KTH. (Foto: Christer Gummeson)

Berätta om forskningen på rätt sätt

Publicerad 2012-09-13

Andy Torr, kommunikationsstrateg från University of British Columbia, föreläste i veckan för uppemot 100 svenska forskningskommunikatörer i KTH:s huvudbibliotek.
– Den stora utmaningen ligger i att lyckas kommunicera forskningen utanför den akademiska arenan, sa Andy Torr.

I centrum av aktuella, samhällsomvälvande frågor som klimatförändringar, miljöfrågor, IT-utveckling och robotteknik har dagens forskare en framträdande roll. Därför är det viktigare än någonsin att forskarna deltar i debatten och kommunicerar sina rön på ett begripligt sätt.

Det förklarade Andy Torr, som själv har stor erfarenhet av att förklara komplexa forskningsbegrepp i allmänna termer för regering, finansiärer, akademi, media och allmänhet.

Under halvdagsseminariet på KTH gav han tips på hur kommunikationen av forskning och vetenskap kan effektiviseras, både nationellt och internationellt.

– Den svaga länken i kommunikationskedjan finner man ofta mellan forskaren och kommunikatören eller vetenskapsjournalisten. Forskaren måste vilja förmedla ett tydligt budskap, sa Andy Torr.

Enligt honom kan vetenskaplig information vara extra svår för omgivningen att ta till sig och förstå om den saknar övertygande inslag. Ett exempel på övertygande inslag kan vara hur forskningen kan komma att påverka samhället.

– Men det är viktigt att vi kommunikatörer enbart jobbar med de forskare som är villiga att kommunicera sitt arbete. Vi slösar inte tid på personer som inte är redo att dela med sig av sina rön.

Andy Torr citerade ledarskapsexperten Simon Sinek ( se Sineks TED-föreläsning här ).

Han beskrev Sineks begrepp ”the Golden Circle”, vilket han rådde samtliga åhörare att själva formulera och använda sig av i sina egna arbetssituationer.

Enligt Golden Circle ska man utifrån sina arbetsuppgifter och mål formulera inspirerande och positivt värdeladdade svar på följande frågor:

 1. Varför?
 2. Hur?
 3. Vad?

Exempelvis kan en cancerforskares the Golden Circle-formulering lyda:

 1. Jag arbetar för att rädda fler cancerpatienters liv
 2. genom att hjälpa läkare att upptäcka tumörer tidigare
 3. med hjälp av den nya röntgenmetod som jag medverkar till att utveckla.

– Som kommunikatörer bör vi råda alla forskare att skapa sina egna Golden Circles. En motivering är att även de forskare som inte är intresserade av medieexponering faktiskt måste sälja sina budskap till finansiärer, för att få pengar och till sin forskning. I det sammanhanget är Golden Circle-formuleringen mycket värdefull, sa Andy Torr.

Han poängterade vikten av att undvika jargong i forskningskommunikation, för att inte skapa onödiga missförstånd. Som exempel nämnde han att begreppet ”teori” i forskarkretsar får en helt annan tyngd än ordet ”gissning”, vilket allmänheten ofta tror är betydelsen.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, och Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning (Mistra) bjöd in forskare och kommunikatörer från hela landet till halvdagsseminariet med Andy Torr.

Text: Katarina Ahlfort

Andy Torrs boktips till forskningskommunikatörer:

 • “Escape from the Ivory Tower: A Guide to Making Your Science Matter”, av Nancy Baron.
 • “Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences”, av Nancy Duarte.

Andy Torrs webbsida på University of British Columbia: research.ubc.ca/vpri/andy-torr

Fakta: Andy Torr

 • kommunikationsstrateg vid University of British Columbia i Kanada.
 • medverkar ofta som föreläsare vid seminarier om kommunikationsstrategi och presentationsteknik.
 • har examen i miljövetenskap och vetenskapskommunikation.