Till innehåll på sidan

Bättre bostadshjälp till utländska forskare

Publicerad 2012-10-30

Nu ökar KTH stödet till utländska forskare och lärare. Från 1 november har KTH en central mottagningsservice för de cirka 1500 internationella professorer, doktorander och andra forskare som är verksamma på KTH. Till en början gäller det framför allt att öka boendeservicen för nyanlända.

Lotta Rosenfeldt, Guest Service.
Lotta Rosenfeldt, Relocation.

Hittills har mottagningen av utländska lärare och forskare helt och hållet skötts av KTH:s skolor. Från och med november finns en central samordnare, KTH Relocation.

Syftet är att säkerställa en hög och jämn kvalitet i det stöd som KTH erbjuder. I dagsläget handlar det om allt från välkomstaktiviteter och bostadsservice till hjälp med myndighetskontakter, bankservice och sociala nätverk.

Relocations högst prioriterade fråga är bostadshjälpen. Under hösten har ansvarige Lotta Rosenfeldt slutit flera överenskommelser för bättre boendeservice. Från och med 1 november kan doktorander, forskare och lärare genom Relocation boka boenden och nyttja de avtal som slutits om bostadsförmedling.

Det gäller bland annat tre lägenhetshotell i Kista, Stadshagen och på Gärdet och ett tiotal enrumslägenheter i Bergshamra. Dessutom har Lotta Rosenfeldt slutit ett central KTH-avtal med bostadsförmedlaren Bostaddirekt.se för uthyrning av andrahandslägenheter. Under hösten räknar hon även med att teckna avtal om ytterligare bostadslösningar.

Men meningen är att inte att KTH ska lösa bostadsfrågan permanent för de utländska forskare och lärare som kommer till campus.

– Vi ska vara ett stöd för dem när de är nya på KTH och erbjuda en bra lösning för deras första tid hos oss. Det kan gälla från några månader upp till ett år. Däremot ska vi inte lösa deras eventuella långsiktiga behov av boende, säger Lotta Rosenfeldt.

Från årsskiftet kommer Relocation även att bjuda in till informationsmöten för alla utländska nyanställda. Träffarna ska hållas varje vecka under olika teman som anställningsförmåner, rättigheter och skyldigheter, frågor om bankservice och myndighetskontakter.

Informationsträffarna kommer att hållas i representationslokalen i universitetsförvaltningens nya byggnad på Brinellvägen 2 (f d Röda Korsets sjukhus).

– Vår ambition är att upprätta kontakter med alla individer i vår målgrupp. Under hösten kommer vi att träffa skolornas kontaktansvariga för att kunna bygg upp ett konstruktivt samarbete med dem, säger Lotta Rosenfeldt.

Även fortsättningsvis kommer den primära kontakten för utländska forskare att vara genom respektive skola. Det är viktigt och självklart att den första och dagliga kontakten ska ske på skolan, nära den verksamhet där man är anställd, konstaterar hon.

– KTH Relocation ska inte konkurrera med skolornas egen verksamhet. De flesta skolorna gör ett jättebra jobb gentemot internationella forskare och lärare. Men det centrala stödet har saknats, vilket har gjort oss sårbara. Relocations syfte är att samordna verksamheten och säkerställa att alla utländska forskare och lärare får ett rättvist och likartat stöd och en bra start på sin nya arbetsplats, KTH.

Text: Christer Gummeson

Kontakta KTH Relocation: E-post: relocation@kth.se Från mitten av november kommer Relocation ha en egen hemsida på KTH:s webbplats.