Batteriforskare får KTH:s stora pris

Publicerad 2018-06-20

Kristina Edström, kemiprofessor och världsledande batteriforskare, får KTH:s stora pris 2018. Tack vare hennes forskning har världen kommit närmare en lösning inom energilagring. Hon har också ett stort engagemang i att inspirera unga, lovande forskare.

Kristina Edström. (Foto: Mikael Wallerstedt)

”Energi är en ödesfråga för framtiden och genom Kristina Edströms gedigna forskning och kunskap har världen kommit avsevärt närmare en lösning i fråga om energilagring. Genom att ladda sin forskargärning med lika delar integritet och ihärdighet har Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, byggt upp världsledande batteriforskning. Genom att inspirera och dela med sig av sin kreativa kompetens till yngre forskare är hon också en garant för en kvalitativ återväxt för framtiden.”

Så lyder motiveringen till att Kristina Edström får KTH:s stora pris.

– Det känns ju alldeles överväldigande. Det är så stort att bli utvald av ett annat universitet än sitt hemmauniversitet. För mig betyder det extra mycket i det läge jag just nu är att försöka kraftsamla batteriforskning för Europa. Det ger mig en extra legitimitet för det jag försöker göra, säger Kristina Edström och fortsätter:

– Jag är särskilt tacksam för att mitt arbete med yngre forskare lyfts fram. Det är så viktigt att uppmuntra en ny generation forskare att inspireras av forskning om batterier.

Kristina Edström är professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. Där leder hon Nordens största grupp inom batteriforskning, Ångström Advanced Battery Centre. Utveckling av nästa generations energilagringsteknik och batteriteknik för tillämpningar inom fordonsindustrin är exempel på områden där hennes forskargrupp är särskilt framstående.

Forskningen syftar till att ta fram nya batterikemier som kan ge oss kraftfullare, säkrare och billigare batterier än idag utan att tära allt för mycket på världens råvarutillgångar.

Text: Håkan Soold

Läs hela intervjun med Kristina Edström