Till innehåll på sidan
Sara Hermansson utvecklar elfordon som får elkraften från bränsleceller. (Foto Håkan Lindgren)

Banar väg för gröna transporter

Publicerad 2017-05-29

När Södertälje Science Park och KTH:s nya campus öppnar under höstterminen stärks kopplingen mellan det akademiska och stadens industriföretag ytterligare. En som sett nyttan med det är KTH-alumnen Sara Hermansson, i dag chef för en grupp inom Scania som utvecklar lösningar för framtidens hållbara transportfordon.

”Industrinära” är ett nyckelord som återkommer för Sara Hermansson när hon beskriver sina studier på KTH. Det var kontakterna med olika företag som var mest givande för henne under åren på civilingenjörsprogrammet i design och produktframtagning och hennes master i industriell produktion.

– Största fördelen med en stark koppling mellan akademi och näringsliv är att man som student får en inblick i vad som händer i verkligheten. Studierna kan ju lätt bli väldigt teoretiska men på det här sättet kan man få aha-upplevelser som ’den här kursen är värdefull av den här konkreta anledningen’, säger hon.

– Genom samarbetet med industrin kan ett universitet som KTH samtidigt få användning för ett stort företags muskler och utvecklingsresurser i samarbeten kring forskning, fortsätter hon.

Sara Hermansson är chef för en arbetsgrupp som utvecklar el- och hybriddrift för lastbilar och bussar.

Efter fem år inom Scania, där hon bland annat följt företagets traineeprogram, är Sara Hermansson i dag chef för en tiomannagrupp som utvecklar el- och hybriddrift för lastbilar och bussar. Jobbadressen är ”Berget”, Scanias forsknings- och utvecklingsavdelning där runt 4 000 utvecklare jobbar med framtidens lösningar som i allt högre grad är inriktade på miljö och hållbarhet.

Världens första elväg

Här har Sara Hermanssons grupp också en egen liten verkstad till sitt förfogande där de kan bygga prov- och demonstrationsfordon.

– Just nu jobbar vi med en kommande ellastbil som får elkraften från bränsleceller för vätgas. Vi har också varit med om att utveckla världens första ”elväg”, där en eldriven Scanialastbil med strömavtagare på taket kör i riktig trafik på E16 utanför Sandviken. 

Sara Hermanssons ursprungliga tanke efter studierna var egentligen att jobba inom produktion för att ett högt tempo tilltalade henne. Men forskning och utveckling lockade mer, liksom möjligheten att ha ett jobb där man kan påverka framtiden.

– Nu får jag möjlighet att jobba i teknikens framkant och med verklig samhällsnytta.

Satsningen i Södertälje kan locka fler att söka till utbildningar i staden, tror Sara Hermansson.

Nyttan med hennes studier ligger framför allt i att hon har blivit en bra, och bred, problemlösare, säger hon.

– På KTH lärde jag mig grundmetoderna som jag nu kan applicera inom många olika områden.

Starkare koppling

Sara Hermansson tror att Södertälje Science Park kan innebära en ännu starkare koppling mellan KTH och stadens två stora teknikföretag Scania och AstraZeneca. Dessutom tror hon att satsningen betyder mycket för Södertälje.

– Nu kan staden bli ett kluster av forskning och industrinära utbildning. Det kan nog inspirera fler att söka KTH:s utbildningar här i staden.

Även Kristina Palm , prefekt på KTH Södertälje, har stora förväntningar på satsningen. Hon säger att den går helt i linje med det starka samarbetet som KTH redan har med Scania och att det finns en stark efterfrågan på campusets inriktning på utbildning och forskning inom hållbar produktion, produktionslogistik och strategiskt underhåll.

– På det nya campuset vid Södertälje Science Park kommer det att erbjudas nya utbildningar och helt ny forskning i nya miljöer samt att samarbetet med akademi och industri förstärks. Det blir en helhet med attraktiva studiemiljöer och arbetsplatser.

Kristina Palm, prefekt, KTH Södertälje.

Samtidigt tror hon att forskningsparken kan bidra till att förändra bilden av Södertälje som en stad i motvind.

– Nu blir det en universitetsstad, en kunskapsstad, med positiva förtecken, säger Kristina Palm.

Nyskapande lokaler

I dag har KTH knappt 600 studenter i Södertälje men nu finns det potential att växa till 1 200. En ny civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet startade höstterterminen 2016 och ytterligare tre nya utbildningar startar de närmaste åren.

– På sikt kommer vi på KTH Södertälje att vara 80–90 anställda inklusive doktoranderna. Vi har precis anställt en professor, två lektorer och en biträdande lektor. Och till hösten hoppas vi ha ytterligare två professorer och en lektor på plats.

Kristina Palm säger att det känns bra inför höstens stora flytt till nya, moderna och kanske till och med lite nyskapande lokaler.

– Vi har försökt vara kreativa med att skapa många olika typer av undervisningssalar, till exempel genom att göra det möjligt att avgränsa vissa salar med gardiner mitt i rummet och bord som det går att använda whiteboard-penna på. Vi har också satsat på att skapa dynamik mellan tysta miljöer och öppna, pratiga miljöer.

Text: Per-Ola Knutas

Bygget av Södertälje Science Park och KTH:s nya campus pågår för fullt.

En mötesplats för utbildning, forskning och näringsliv

  • Södertälje Science Park (SSCP) är en ny utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning inom området hållbar produktion.
  • KTH:s campus Södertälje flyttar in i SSCP under höstterminen 2017.
  • Tanken är att SSCP ska möjliggöra gränsöverskridande samarbeten mellan industripartners och akademi.

Fyra nya utbildningar hos KTH Södertälje

  • Civilingenjörsutbildning, Industriell teknik och hållbarhet (spår inom Maskinteknik) – startade hösten 2016.
  • Högskoleingenjörsutbildning, Industriell teknik och produktionsunderhåll – startar hösten 2017.
  • Tekniklärare/högskoleingenjör – startar hösten 2018.
  • Master, Industriell teknik och hållbarhet (preliminärt namn) – startar hösten 2019.
  • Forskningsverksamheten ska bidra till en hållbar industri och är inriktad på strategiskt underhåll, produktionslogistik och produktionsledning.
  • Sedan tidigare har KTH tekniskt basår, teknisk bastermin, högskoleingenjörsprogram i maskinteknik och ett magisterprogram i tillämpad logistik vid Campus Södertälje.