Till innehåll på sidan
Utbildningsmässa i Hong Kong
Hong Kongs utbildningsmässa gav flera nya kontakter för KTH:s utbytessamarbeten, säger Åsa Andersson (t v).

Asiatiska möten gynnar rekrytering

Publicerad 2010-03-30

Utbildningsmässor i asiatiska länder ger KTH direktkontakt med potentiella masterstudenter. Det personliga mötet är oslagbart även när man ska rekrytera utländska studenter, menar två av KTH:s studentrekryterare som nyligen besökte Hong Kongs utbildningsmässa.

De senaste åren har KTH besökt utbildningsmässor i Hong Kong, Jakarta, Bangkok, Indien och Istanbul, några av dem via EU-samarbetet EHEF. Fokus har varit inställt på att rekrytera masterstudenter från KTH:s prioriterade länder. Därutöver har man även besökt många utbildningsmässor vid de europeiska partneruniversiteten.

– Det personliga mötet ger mest, det har vi konstaterat efter flera av våra utvärderingar. Om KTH vill vara ett globalt universitet i framtiden måste man även i fortsättningen vara synlig på de här marknaderna, säger Dena Akaber, som arbetar med KTH:s centrala studentrekrytering.

Jämfört med tidigare asiatiska mässor var Hong Kong-mässan relativt liten med ungefär 5000 besökare. Den största behållningen för KTH:s deltagande kom att handla om utbytesstudier, eftersom många av masterstudenterna i Hong Kong visade sig vara inriktade mot handels- och ekonomistudier.

Bra miljö för utbytesstudier

– Generellt i Kina står ingenjörsutbildningarna högst i kurs, men i Hong Kong ser intresset hos studenterna annorlunda ut. Detta är viktig kunskap för framtiden om hur KTH ska prioritera sina satsningar på masterstudenter, säger Åsa Andersson, på avdelningen för kommunikation och internationella relationer.

Under mässan visade Hong Kong University, det största universitet i området, intresse för att inleda utbytessamarbeten med KTH. Sedan tidigare har KTH studentutbyten med de tre andra stora universiteten i Hong Kong.

– Hong Kong ger ovanligt bra möjligheter till utbytesstudier för KTH:s studenter. Där kan de läsa en utbildning med bra engelskspråkig undervisning och samtidigt ta del av den asiatiska kulturen. Tre av universiteten är rankade topp-50 i världen, det bästa är bland topp-30, säger Åsa Andersson.

Mässbesöket i Hong Kong var det första för KTH sedan propositionen om studieavgifter lades fram i februari. KTH:s studentrekryterare vill inte dra för stora växlar på detta faktum, men kunde konstatera att det var högre besökstryck än vanligt mot den finska montern på mässan. Finland har i dagsläget inte aviserat att man ska införa studieavgifter.

Finland populärare

– Vi är vana vid att Sverige är ett populärare land än Finland på utbildningsmässorna. Nu var det tvärtom, men vad det beror på kan man bara spekulera om. Det är för tidigt att dra några slutsatser än, säger Åsa Andersson.

Hon betonar att de utländska mässbesöken ger viktig erfarenhet för framtidens rekrytering. Man får kunskap om hur marknaden ser ut för master- och utbytesstudier, hur intresset är för KTH och vilka skillnader som finns mellan hur studenter från olika länder prioriterar.

– Visst är det svårt att värdera sådana här rekryteringsinsatser, men man kan konstatera att vi måste använda en kombination av verktyg för rekryteringen även i framtiden. Både mässbesök och besök hos våra partneruniversitet ingår i detta, säger Åsa Andersson.


Text: Christer Gummeson

Läs mer om KTH:s deltagande på internationella mässor