Olof Ramström
Olof Ramström strävar efter att sätta sin undervisning i organisk kemi i ett tydligt sammanhang. (Foto: Christer Gummeson)

Årets KTH-lärare hittar sambanden

Publicerad 2009-12-21

Arbetsglädje. Kunskap satt i ett sammanhang. Och så ska det vara tydligt för studenterna vad som är viktigt i kursen. Det är Olof Ramströms recept för att lyckas i sin kemiundervisning. Tydligen går det hem hos KTH:s studenter som i år gav honom utmärkelsen Årets lärare.

– Fantastisk kul att få ett sådant erkännande av studenterna. Det känns väldigt roligt att få priset, säger Olof Ramström, som är professor i supramolekylär kemi på Kemiskolan.

Han undervisar i organisk kemi, som har rykte om sig att vara en tung och svår kurs. Det är mycket material som ska läsas in och studenterna kan lätt förlora sig i detaljer. Det är svårt för dem att få en vettig översikt av ämnet, tror Olof Ramström.

Men det är just denna förmåga att lyfta perspektivet som betonas i motiveringen till att han får studentkårens pris som årets lärare 2009: ” Det är lätt för studenterna att följa med i hans undervisning då han ofta påpekar vad som är viktigt. Studenterna kan lätt se en röd tråd genom utbildningen”, står där bland annat.

Olof Ramström säger att lärarna på avdelningen för organisk kemi mycket medvetet strävar efter att placera in ämnet i sitt sammanhang:

– Vi försöker hitta beröringspunkter med andra kurser, både sådana som getts tidigare i utbildningen och de som går parallellt för studenterna. Vi lyfter fram exempel som tydligt visar sambanden inom programmet. Tydligen har detta uppskattats bland studenterna, säger han.

En annan av hans käpphästar är att vara välorganiserad i sin undervisning och att snabbt få ut viktig information till studenterna. För detta syfte har han stor användning av webbplattformen Bilda, som han enligt studenterna använder på ett exemplariskt sätt. ”Hans Bilda-sida är som en levande organism” skriver de i motiveringen.

– När Bilda fungerar som det ska är det ett väldigt effektivt verktyg. Informationen når ut till studenterna snabbt och man kan som lärare lägga ut all den information som verkligen behövs. Vi brukar till exempel uppdatera för studenterna om hur de ligger till under kursens gång, vilket är väldigt värdefullt för dem.

Men till syvende och sist är det nog ändå arbetsglädjen som avgör om man ska lyckas som lärare, konstaterar han.

– Man måste tycka att ämnet är roligt och att det är kul att undervisa, Och så måste man förstås vara lyhörd för studenternas input, så att de känner att de har ett inflytande.

Det sistnämnda har bland lett till att lärarna i organisk kemi flyttat om lite bland de olika momenten på kursen. Kemistudenternas utvärderingar visade att delmoment som teori, presentationer, föreläsningar och laborationer inte alltid kom i rätt ordning.

– Men det har vi försökt rätta till nu. Bland annat handlar det om de teoretiska delarna i kursen inte gås igenom förrän de ska öva på praktiken i laborationerna.

Priset till Årets lärare är ett stipendium på 25 000 kronor från Ericsson samt ett vandringspris.


Text: Christer Gummeson