Arbetsseger för basåret

Publicerad 2018-05-16

Hallå där, Per Berglund, prodekanus, och en av dem som arbetat hårt för att KTH ska kunna behålla basårsutbildningen. Nyligen kom regeringen med ett förslag som ger grönt ljus – hur känns det?
– Mycket bra. Det känns verkligen som en seger.

Per Berglund.

Vad har KTH gjort under året för att försöka påverka förslaget?
– KTH har tillsammans med Teknikföretagen gjort en omfattande studie av basårsstudenterna på flera lärosäten. Denna rapport har använts i diskussionerna med utbildningsdepartementet.

– Frågan har tagits upp ofta på olika sätt och KTH skrev också ett kritiskt brev till utbildningsministern när den nya förordningen hade beslutats. Detta brev refererar de till nu i den reviderade skrivningen. Departementet bjöd därefter in lärosätena till en dialog i vintras där rapporten presenterades.

 Vilken effekt har det haft, tror du?
– KTH:s kritiska inställning har varit helt avgörande.

 Vilka konsekvenser får regeringsförslaget, om det realiseras, för KTH?
– Vi fortsätter att driva basårsutbildningen på samma sätt som tidigare.

 Finns det något du skulle vilja se annorlunda, förändra?
– Det nya förslaget innebär att vi får driva basårsutbildningen inom ramen för vårt ordinarie anslag. Det hade varit bra med en extra satsning.

 I korthet – varför är basårsutbildningar viktigt att behålla för KTH?
– Basåret fungerar som breddad rekrytering, basårsstudenter är motiverade och presterar bra på våra programutbildningar och studenterna får en utmärkt introduktion till studier på KTH.

Berättat för: Christer Gummeson