Arbetsseger för basåret

Publicerad 2018-05-16

Hallå där, Per Berglund, prodekanus, och en av dem som arbetat hårt för att KTH ska kunna behålla basårsutbildningen. Nyligen kom regeringen med ett förslag som ger grönt ljus – hur känns det?
– Mycket bra. Det känns verkligen som en seger.

Vad har KTH gjort under året för att försöka påverka förslaget?
– KTH har tillsammans med Teknikföretagen gjort en omfattande studie av basårsstudenterna på flera lärosäten. Denna rapport har använts i diskussionerna med utbildningsdepartementet.

– Frågan har tagits upp ofta på olika sätt och KTH skrev också ett kritiskt brev till utbildningsministern när den nya förordningen hade beslutats. Detta brev refererar de till nu i den reviderade skrivningen. Departementet bjöd därefter in lärosätena till en dialog i vintras där rapporten presenterades.

 Vilken effekt har det haft, tror du?
– KTH:s kritiska inställning har varit helt avgörande.

 Vilka konsekvenser får regeringsförslaget, om det realiseras, för KTH?
– Vi fortsätter att driva basårsutbildningen på samma sätt som tidigare.

 Finns det något du skulle vilja se annorlunda, förändra?
– Det nya förslaget innebär att vi får driva basårsutbildningen inom ramen för vårt ordinarie anslag. Det hade varit bra med en extra satsning.

 I korthet – varför är basårsutbildningar viktigt att behålla för KTH?
– Basåret fungerar som breddad rekrytering, basårsstudenter är motiverade och presterar bra på våra programutbildningar och studenterna får en utmärkt introduktion till studier på KTH.

Berättat för: Christer Gummeson

Fakta: Syftet med förslaget, Behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar, som sänts ut på remiss, är enligt regeringen att skapa enklare vägar till högskolan för dem som behöver komplettera sin behörighet. Remissvaren ska vara inne senast 20 juli.

Till sidans topp