Till innehåll på sidan
Erik Björkegren (t v) och Magnus Flodberg.
Erik Björkegren (t v) och Magnus Flodberg började sina studier vid KTH, men bytte till Lund för att få in mer affärsekonomi i sin utbildning. (Foto: Christer Gummeson)

Ambitiösa stockholmare valde Lund

Publicerad 2011-05-30

När Magnus och Erik ville byta utbildningsprogram inom KTH stötte de på hinder. Då sökte de sig till Lund och kom till slut in på sina drömmars utbildning.
– Det finns inget annat program i Sverige som jag hellre skulle gå än det här, säger Magnus Flodberg som läser masterinriktningen Technology Management.

Om Lund har Sveriges bästa teknologer så finns definitivt några av dem på programmet Technology Management (TM). TM-studenterna har valts ut i hård konkurrens utifrån kriterierna akademiska prestationer, arbetslivserfarenheter och personlighet. Utbildningen är tvärvetenskaplig – hälften av studenterna är teknologer från Lunds Tekniska Högskola (LTH), den andra hälften är ekonomstudenter, från hela landet.

– Antagningsprocessen säkerställer att ambitionsnivån bland studenterna kommer att ligga på topp under de fyra terminerna på TM och alla som påbörjar programmet satsar stenhårt från dag ett. Vill man komma ut i näringslivet extra väl förberedd för en framtida ledarroll som generalist och är beredd på att i princip enbart arbeta projektbaserat i grupp de sista två åren av sin civilingenjörs- eller civilekonomutbildning, då ska man definitivt söka TM, säger Magnus Flodberg.

Han är från Stockholm och började läsa programmet Design och produktframtagning på KTH hösten 2006. Tre terminer in på utbildningen insåg han dock att han ville läsa mer affärs- och ekonomiorienterade kurser och försökte därför byta inom KTH, till Industriell Ekonomi. Beskedet han fick var att ett byte enbart var möjligt till höstterminen och att det inte gick att få besked om plats, förrän under sommaren.

Så han vände sig i stället till LTH, och en vecka innan vårterminen skulle starta fick han beskedet att han kunde börja Industriell Ekonomi där, utan krav på kurskompletteringar.

En liknande historia berättar Erik Björkegren, som även han hade fått upp ögonen för ekonomi och försökte byta från Design och produktframtagning till Industriell Ekonomi på KTH. Men då behövde han komplettera avklarade matematikkurser på grund av att det skiljde någon högskolepoäng mellan programmen. LTH var mer flexibla och krävde ingen komplettering, varför valet blev Industriell Ekonomi på LTH.

– Så egentligen var det en slump att vi till slut hamnade på Technology Management. Hade KTH varit lika flexibla med programbyten som LTH hade vi fortfarande varit kvar i Stockholm. Då hade vi i och för sig inte hamnat på TM, så det kom verkligen något bra ur det hela, konstaterar Magnus och Erik.

Stark lojalitetskänsla

Nu när de är inne på sista terminen på TM framstår de som två levande reklampelare för Technology Management. Vilket inte är så svårt att förstå. Programmet bygger upp en stark lojalitetskänsla hos studenterna och det pedagogiska upplägget med alla de ingående teamwork- och ledarskapsmomenten, svetsar samman dem för lång tid framöver.

Redan dag ett sätts studenterna på TM samman i grupper om fem, bestående av teknologer och ekonomer, som sedan arbetar tillsammans i projekt genom hela utbildningen. Det första som händer är att studenterna åker iväg några dagar och genomför ett så kallat ”Mission Impossible”, som blir startskottet för teamwork- och ledarskapsdelen av utbildningen.

– Det blir en väldigt, väldigt tight sammanhållning inom projektgruppen. Man lär känna folk på ett djupt plan, eftersom man ofta hamnar i påfrestande känslomässiga situationer som uppstår under krävande förhållanden i ett team, säger Erik Björkegren.

Magnus och Eriks ”Mission Impossible” gick ut på att anlägga en pedagogisk vattenlekplats på Skånes djurpark. Utmaningen innebar att bygga hela anläggningen från grunden, ordna sponsring på all materiel och skaffa fram byggteknisk kompetens för projektet – på 36 timmar.

– Under ett intensivt ”Mission Impossible” forceras konflikter och tuffa beslutssituationer fram och det gäller att hela tiden tillsammans i gruppen hantera de tekniska och grupporienterade problem som uppkommer. Man lär sig att arbeta ihop med olika typer av personligheter och att få flera människor att känna team-känsla och vilja till att prestera mot ett gemensamt mål, säger Magnus.

Erik Björkegren konstaterar att han utvecklats mycket som person under tiden på TM. I varje projekt som genomförs ligger löpande fokus på personlig utveckling och reflektion, och vid varje projektavslut görs en gemensam reflekterande utvärdering på temat ”vad kan vi göra bättre nästa gång?”. Att få lära sig att ge och ta feedback på ett bra sätt, har varit bland det mest värdefulla under dessa terminer, menar han:

– Jag har blivit mer prestigelös jämfört med tidigare och på allvar insett hur mycket som finns att lära på vägen mot målet under ett projekt. Det har varit stor betoning på mjuka värden här, vilket adderar en helt ny dimension till projektarbeten i jämförelse med de projekt som genomförs på traditionella civilingenjörsprogram.

Ryktet betyder mer än ranking

Det som spelade in vid beslutet att flytta till Lund, var för Erik Björkegren ryktet om Lund som den bästa studentstaden, Industriell Ekonomi-programmet på LTH och i synnerhet masterinriktningen Technology Management. Vitsorden bland vänner och bekanta spelar större roll än hur universitet placerar sig på en rankinglista, menar han.

– Jag kände folk som talade gott om TM och hade även kontakter inom näringslivet som var av samma åsikt: ”Har du intresse för ledarskap och ska plugga i Lund ska du läsa TM”. Innan dess hade jag valt KTH för att det har högt anseende, men nu har jag annat perspektiv i frågan. Jag tror inte det är så stor skillnad på kvaliteten bland de större högskolorna i Sverige. De flesta ligger nog på en tillräckligt hög nivå. TM, hittar man dock bara i Lund, och där har vi en klar skillnad mot andra traditionella civilingenjörsprogram, åtminstone för den som är intresserad av ledarskap.

Lund som studentstad har stora fördelar när det kommer till den sociala biten, menar både han och Magnus Flodberg.

– Det studiesociala livet hjälper dig att både få distans till studier och ge energi att plugga. Det finns en större acceptans från omgivningen: alla pluggar ju här, vi sitter i samma båt. I Stockholm har man kvar sina gamla kompisar utanför skolan och sin familj, och de har inte alltid samma förståelse när man isolerar sig för att tentaplugga, säger Magnus.

Än är det någon månad kvar på utbildningen, men liksom majoriteten av TM-studenterna har Erik redan sin anställning klar före examen. Han ska gå in som VD för ett startup-företag inom medicinteknik. Magnus Flodberg är inne i slutskedet av ett flertal ansökningsprocesser. Senast i mitten av juni ska jobbsökandet vara avslutat, säger han.


Text: Christer Gummeson

Tema: Så gör andra lärosäten

Svenska högskolor och universitet står inför samma utmaningar: Rekrytera studenter, ragga forskningsanslag, profilera sig internationellt och hålla en god arbetsmiljö på hemmaplan. Samtidigt ska man utveckla kvaliteten på kärnverksamheterna utbildning och forskning, och vässa sin samverkan med omgivande samhället.

Lösningarna ser ofta olika ut hos de olika lärosätena. Campi beskriver i en serie artiklar om hur Lunds universitet hanterar sina uppgifter. Hör gärna av dig till Campi om tips på uppslag i serien för andra svenska lärosäten. Mejla: campiredationen@kth.se