Till innehåll på sidan
Alumnikonferens
Årets nationella konferens för alumniansvariga samlade ett 50-tal personer från landets lärosäten. (Foto: Helena Berg)

Alumniarbete kräver brett engagemang

Publicerad 2009-10-29

Ex-studenterna, alumnerna, pekas ofta ut som lärosätenas bästa ambassadörer. Ändå är den ständigt aktuella frågan hur man kan förankra alumniarbetet bättre i den egna organisationen. Hur kan man till exempel få flera på KTH att förstå och dra nytta av Alumninätverket?

Helena Berg
Helena Berg, alumnikoordinator.

Nyligen hölls den årliga nationella alumnikonferensen i ett samarrangemang mellan KTH, KI, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Ett 50-tal alumniansvariga från landets lärosäten deltog.

Liksom vid alla liknande tillfällen handlade den allra viktigaste frågan om ”interna processer”, säger Helena Berg, KTH:s centrala alumnikoordinator:

– Den interna marknadsföringen av alumniverksamheten finns alltid överst på agendan när man träffar kollegorna från andra lärosäten. Det handlar om att påvisa internt att alumniverksamheten är ett fantastiskt sätt att marknadsföra och profilera lärosätet.

Självklart kräver alumniarbetet resurser och det är inte alltid som de positiva effekterna syns förrän på sikt, understryker hon.

Helena Berg har inga svårigheter med att rada upp exempel på områden där alumniarbetet ger goda effekter: studentrekryteringen, rankinglistor och näringslivssamverkan. Men en central punkt för att KTH ska lyckas fullt ut är att engagera skolorna ännu mer i alumniarbetet, menar hon. Och här visade konferensen upp flera goda exempel

Skolorna bästa kontakten

– Exempelvis har Göteborgs universitet kommit väldigt långt när det gäller att bygga upp alumniverksamhet på de olika fakulteterna. Det är något som vi också vill göra. Det är ju skolorna och programmen som står alumnerna närmast. Det är på den nivån kontakten främst bör hållas, säger Helena Berg.

Ett annat aktuellt ämne som togs upp är vikten av att använda sig av sociala medier för att kommunicera med alumnerna.

– KTH har kommit en bra bit på väg och vi tog chansen att visa upp vår närvaro på LinkedIn, Facebook och Youtube. Det handlar ju om att knyta kontakt även med de som inte hittat till Alumninätverket och få dem att engagera sig i sitt forna lärosäte. Utvecklingen av sociala medier går snabbt och det gäller att hänga med och kommunicera med alumnerna var de än befinner sig.

Alumninätverket vid KTH har i dag strax över 10 000 aktiva medlemmar. Senaste året tillkom 1500 medlemmar.

– Vi fokuserar på att öka antalet nya medlemmar bland nyexaminerade och studenter i slutet av utbildningen. Det gäller att nå ut med budskapet medan vi har kvar dem på campus.

Input för kvalitetsarbete

De alumniansvariga på Skolan för företagssamverkan har bland annat kunnat använda nätverket för kartläggningar av hur alumnernas yrkeskarriär ser ut efter KTH-studierna, vilket också bekräftats genom karriäruppföljningar:

– Vi har fått klara besked om hur KTH:s utbildning står sig i den fortsatta karriären: att många snabbt får jobb, att fler än väntat arbetar inom konsultverksamhet, att kopplingen till näringslivet delvis är bristfällig inom utbildningarna. Det är viktig input för KTH:s fortsatta kvalitetsarbete, säger Helena Berg.

Men alumnerna är också mer personligt och direkt engagerade i KTH:s verksamhet, understryker hon:

– Vi är otroligt stolta och glada över de alumner som ställer upp som gästföreläsare, mentorer och förebilder. Och som låter sig intervjuas, fotas och filmas för KTH:s marknadsförings- och rekryteringsarbete.


Text: Christer Gummeson

Alumninätverket vid KTH

Alumninätverket vid KTH har i dag strax över 10 000 aktiva medlemmar. Målsättningen är att från och med år 2012 ska 90 procent av de som utexamineras vara medlemmar i nätverket.

Mer information på intranätet

Alumner aktiverar sin profil här

Kontaktuppgifter, Helena Berg: e-post: alumni@kth.se, tel: 08-7908774.