Till innehåll på sidan
Det kan vara svårt att avhålla sig från arbetet under semestern, särskilt om man inte gjort klart med sin arbetsgivare om vilka förväntningar som gäller. (Foto: Serny Pernebjer/TT)

Alltid redo – även på semestern?

Publicerad 2017-06-19

Semester, ledighet och sköna stunder i solen. Eller ständig koll på jobbmejlen för att inte missa något viktigt? Vi bad en arbetslivsforskare ge sina bästa tips för att koppla ned från jobbet i sommar.

Kristina Palm, arbetslivsforskare. (Foto: Maarit Ströberg)

Bekvämt och praktiskt att kolla jobbmejlen från hängmattan tycker många, men risken är att man spär på ett beteende som inte är hållbart i längden, för vare sig individen eller arbetsgivaren.

Känner du ändå ett behov att vara tillgänglig är det viktigt att hitta en struktur – gör upp med chefen om vilka förväntningar som egentligen finns och sätt tydliga gränser för ditt engagemang, uppmanar Kristina Palm , arbetslivsforskare och prefekt vid KTH.

– Jag är övertygad om att vi alla behöver en lång och sammanhängande semester för att kunna koppla av. För att vara så lediga som möjligt kan man börja med det grundläggande – delegera arbetsuppgifter till dem som är kvar på jobbet, aktivera automatsvar på mejlen och tala in ett telefonsvarsmeddelande där vi tydligt talar om att vi har semester.

Samtidigt är det många som vill motverka stress och oro genom att hålla ett vakande öga på jobbmejlen. Kristina Palms råd är att inrätta tydliga rutiner: stäng av telefonens funktioner som annonserar inkommande mejl och sätt av en särskild tid i veckan för att läsa e-post.

– Forskningen visar att våra smartphones är mest problematiska, och att vi slentrianmässigt kollar av nya meddelanden. Om vi ska bevaka inkorgen bör det ske genom ett aktivt val där vi själva kontrollerar när och hur.

Alla kan påverka

Chefen har en avgörande roll. Studier visar att många medarbetare upplever outtalade förväntningar om att vara jobbaktiva under ledighet. Enligt Kristina Palm är det viktigt att arbetsledningen är tydlig med vilka förväntningar som gäller inför semestern och att även att föregå med gott exempel.

– För många chefer är det självklart att svara på mejl utanför vanlig arbetstid, men många av dem ser inte vilka signaler deras arbetsvanor kan sända ut.

Arbetsplatskulturer om att alltid vara nåbar är något som alla kan vara med och påverka, menar hon. Mycket handlar om vars och ens inställning – och om att träna på att släppa kontrollbehovet.

– Vi kan behöva reflektera över och ifrågasätta våra attityder. Trots allt går ju inte världen under bara för att man inte har kontroll över jobbmejlen.

Själv har Kristina Palm, som är prefekt vid Hållbar produktionsutveckling, i ett sommarbrev till personalen påtalat allas behov av ledighet. I hennes mejlautosvar kommer det inte att stå att hon under ledigheten ”läser e-post sporadiskt” utan istället ett kort konstaterande att hon har semester.

– Min erfarenhet både som ledare och utifrån de resultat som forskningen visar är att anställda inte gör som chefen säger utan som chefen gör.

Press på arbetsgivare

Kristina Palm driver, tillsammans med kollegor från Karlstad och Lunds universitet, ett forskningsprojekt  som kartlägger hur det gränslösa arbetet påverkar medarbetare, bland annat när det gäller riskerna för stressrelaterad ohälsa.

Hon ser en stor kunskapsbrist inom området, där varken chefer eller hr-experter är medvetna om i vilken omfattning som medarbetare tar med sig jobbet hem. Kartläggningen ska bidra med en uppdaterad verklighetsbild och lyfta frågan högre upp på agendan.

En större press har satts på arbetsgivares ansvar för det gränslösa arbetet i en ny föreskrift från arbetsmiljöverket. Där står bland annat att arbetstagares ”förväntningar på att vara ständigt nåbar” kan öka risken för ohälsa. Kristina Palm hoppas att genom forskningsprojektet bidra med någon form av policy eller riktlinjer.

– Vi vill påverka hur arbetsgivare, chefer och medarbetare tar sig an frågor om det gränslösa arbetet, och hoppas kunna ge tips och rekommendationer om hur det ska gå till i praktiken.

Text: Christer Gummeson

Kristina Palms tips och råd

Chef – tänk på det här:

  • Säg uttryckligen till medarbetarna att du inte förväntar dig att de ska läsa jobbmejl på fritiden
  • Föregå med gott exempel – skicka inte mejl till medarbetare utanför arbetstid
  • Informera medarbetare om hur de bör göra med autosvar på telefon och i mejl
  • Organisera arbetet så att nödvändiga arbetsuppgifter kan delegeras under semestertider

Medarbetare – tänk på det här:

  • Diskutera och prioritera arbetsbördan tillsammans med din chef
  • Om du måste bevaka mejl under ledighet – schemalägg det som aktivitet vid specifika tider
  • Stäng av ljudsignalen och andra markörer för inkommande meddelanden och mejl
  • Skaffa dig fredade zoner där du inte är tillgänglig, t ex på platser där det inte finns någon uppkoppling eller genom att stänga av eller inte ta med dig telefon eller dator