Till innehåll på sidan
Jämställdhetsarbete bedriver man ju inte genom att göra en enstaka storsatsning och sedan släppa det, säger jämställdhetspristagaren Irina Radulescu. (Foto: Håkan Lindgren)
Jämställdhetsarbete bedriver man ju inte genom att göra en enstaka storsatsning och sedan släppa det, säger jämställdhetspristagaren Irina Radulescu. (Foto: Håkan Lindgren)

”Allas ansvar att jobba mot diskriminering”

Publicerad 2013-12-05

Årets vinnare av KTH:s jämställdhetspris, Irina Radulescu, är glad och stolt över utmärkelsen. Men hon vill gärna dela med sig av äran till övriga medlemmar i KTH:s nätverk för kvinnliga professorer och docenter.

– Allt jag har gjort, har jag gjort tillsammans med de andra i nätverket.

Irina Radulescu är HR-ansvarig på skolan för Elektro- och systemteknik. Hon är djupt engagerad i KTHs nätverk för kvinnliga professorer och docenter och ansvarar för genomförandet av nätverkets projekt.

Enligt prismotiveringen integrerar Irina Radulescu dessutom på ett ”elegant sätt” jämställdhet i det dagliga arbetet. Men vad den formuleringen syftar på har hon själv inget tvärsäkert svar på.

– Jag kan bara gissa. Men alla de kunskaper och insikter som jag har fått genom nätverket har jag försökt ta med mig och tillämpa i jobbet som HR-ansvarig, säger hon.

På Elektroskolan har Irina Radulescu till exempel sett till att ett avsnitt om jämställdhet, mångfald och likabehandling, JML, kommit med i skolans introduktionsbroschyr för nyanställda. Hon är också drivande i arbetet med att starta en JML-grupp på skolan. Men till största delen tror hon ändå att hon fått priset för sina insatser inom det kvinnliga nätverket.

– Jämställdhetsarbete bedriver man ju inte genom att göra en enstaka storsatsning och sedan släppa det. Nätverket har ett kontinuerligt arbete med flera olika aktiviteter och jag har fått förtroendet att organisera många av dem, konstaterar hon.

”Mina insatser syns och gör skillnad”

Intresset för nätverkets aktiviteter är också stort. Till vårens workshop med fokus på kvinnliga doktorander och deras studie- och arbetssituation fick registreringen stängas efter bara några dagar.

Då hade det maximala antalet deltagare, 65 personer, som det fanns plats för redan uppnåtts. Under 2012 anordnades två öppna seminarier om trakasserier på grund av kön som också var väldigt välbesökta, berättar Irina Radulescu.

Irina Radulescu började arbeta på KTH 2005 och i februari i år blev hon HR-ansvarig på Elektroskolan. Tidigare arbetade hon som personalhandläggare på Skolan för informations- och kommunikationsteknik, ICT, i Kista. Där kom hon först i kontakt med KTH:s arbete för jämställdhet, mångfald och likabehandling genom ett uppdrag att samordna skolans JML-grupp.

Nätverket har varit en stor kunskapskälla för Irina Radulescu.
Nätverket har varit en stor kunskapskälla för Irina Radulescu.

Senare blev hon också ombedd att svara för det administrativa stödet till det KTH-gemensamma nätverket för kvinnliga professorer och docenter.

– Det är jag oerhört tacksam för. Nätverket har varit en stor kunskapskälla och gett mig möjlighet att växa genom att få ta ansvar för de projekt vi har genomfört. Det känns väldigt roligt att få bekräftelse på att mina insatser syns och gör skillnad. Samtidigt har jag hela tiden haft stort stöd av de andra i nätverket, allt jag har gjort har jag gjort tillsammans med dem.

Priset, Rektors jämställdhets- och mångfaldspris, instiftades år 2000 som ett jämställdhetspris. Senare utvidgades syftet till att belöna insatser för att utveckla KTH som organisation ur jämställdhets- och/eller mångfaldssynpunkt.

Prissumma går till fortbildning

Och även om fokus i JML-arbetet hittills till stor del varit på jämställdhet satsar KTH nu stort på mångfald påpekar Irina Radulescu. Hon ser det som en självklar uppgift att integrera mångfalds- och jämställdhetsarbetet med varandra.

Själv har Irina Radulescu goda erfarenheter av att vara invandrare och kvinna på KTH. När hon började arbeta på ICT-skolan hade hon kommit till Sverige från Rumänien två år tidigare. Men tack vare att arbetsplatsen var internationell och tvåspråkig, med både svenska och engelska som arbetsspråk, upplevde hon det som ganska okomplicerat att komma in i arbetsgruppen.

– Jag kände mig från början väl mottagen. Bland annat utifrån min egen erfarenhet tycker jag också att bra tillgång till information på engelska är mycket viktigt för att nyrekryterade utländska medarbetare ska känna sig inkluderade och välkomna. På Elektro strävar vi konsekvent efter att lämna ut information både på svenska och engelska.

Prissumman, 10 000 kronor, tänker Irina Radulescu använda till fortbildning. Med ny kunskap i bagaget hoppas hon kunna hitta vägar för att väcka fler Elektro-medarbetares intresse för JML-frågor.

– Jag är övertygad om att det finns sätt att göra alla anställda mer medvetna om KTH:s värdegrund i de här frågorna. Att jobba för icke-diskriminering ingår ju i allas ansvar.

Text: Ursula Stigzelius

Juryns motivering: ”Irina Radulescu är en inspirationskälla för alla vid KTH att arbeta med jämställdhet i vardagen. Irina integrerar på ett elegant sätt jämställdhet i det dagliga arbetet. Hon har ett djupt engagemang i frågan och driver jämställdhetsarbetet systematiskt. Hennes stora arbetskapacitet i kombination med en stark vilja att göra insatser på jämställdhetsområdet långt utanför hennes eget vardagsarbete är en stor tillgång för KTHs jämställdhetsarbete.”