Till innehåll på sidan
Fredrik Lundell, årets lärare 2011
När Fredrik Lundell började använda undervisningsmetoden peer instruction klarade studenterna tentorna mycket bättre. (Foto: Christer Gummeson)

”Aldrig mer vanliga föreläsningar”

Publicerad 2012-01-16

Fredrik Lundell har lämnat katedern och skrotat sina gamla föreläsningsmetoder. I stället triggar han i gång studenterna till att diskutera och delta aktivt i undervisningen. För detta har han belönats med utmärkelsen Årets lärare på KTH.

– Jag kommer aldrig att gå tillbaka till traditionella föreläsningar. Det här fungerar så mycket bättre. Studenterna lär sig mer och klarar tentorna i högre grad, säger Fredrik Lundell, lektor vid institutionen för mekanik.

Undervisningsmetoden kallas peer instruction och bygger på att studenterna lär sig av varandra. Fredrik Lundell använder metoden i en grundkurs i mekanik där studenterna bland annat ska lära sig att förstå och använda ett 60-tal begrepp inom mekanikens grunder.

Principen är enkel: inför varje lektion har studenterna läst in sig ordentligt på ämnena som ska tas upp. Läraren inleder med att hålla en mycket kort genomgång varpå studenterna, var och en för sig, besvarar ett antal frågor med flervalsalternativ. Svaren avges med en mentometer, ett elektroniskt rösträkningsinstrument. Omedelbart finns hela gruppens svarsbild tillgänglig för läraren.

Därpå bildar studenterna mindre diskussionsgrupper och resonerar kring vad som egentligen är frågornas rätta svar. Diskussionerna avslutas med att de återigen trycker på sina mentometerknappar.

– Det här är ett väldigt kraftfullt verktyg för att skapa interaktiva föreläsningar. Under diskussionerna tränas studenterna i att förklara vetenskapliga begrepp och fördjupar samtidigt sin kunskap om ämnet, säger Fredrik Lundell.

Fler klarar tentan

Förståelsen av begreppen ökar i stort sett alltid mellan första och andra svarstillfället. Ofta fördubblas andelen studenter som svarar rätt och ibland blir det till och med full pott.

– Kamratdiskussionen gör att väldigt många fler förstår vad begreppen står för och kan sätta dem i sitt rätta sammanhang. Det är en helt otroligt effektiv metod.

Användningen av peer instruction har visat tydliga effekter på genomströmningen i kursen. Andelen studenter som klarade tentan under förra vårterminen var nästan 20 procentenheter högre jämfört med dem som läste kursen med traditionella föreläsningar. På den teoretiska delen av kursen var skillnaden ännu större, uppemot 30 procentenheter. Här klarade hela 97 procent av Fredrik Lundells studenter examinationen.

– Det här är inget unikt för KTH. Förbättringen av examinationsresultaten är helt i linje med vad peer instruction brukar ge för resultat på de lärosäten som använder metoden, säger Fredrik Lundell.

Peer intruction har en unik förmåga att fånga upp det som studenterna upplever vara kursens svåra delar, menar Fredrik Lundell. Han har undervisat på KTH ända sedan sin egen tid som teknolog på mitten av 1990-talet, och tycker själv att det blivit allt svårare att identifiera studenternas inlärningsproblem.

– Men med den här metoden får man omedelbart feedback.  Om det endast är 20 procent som svarar rätt på frågan första gången, så förstår man ju att detta är något måste man jobba vidare med. Å andra sidan: är det 80 procent som ger rätt svar behöver man inte ägna den frågan så stor möda. Konceptfrågorna gör att man automatiskt hamnar på rätt nivå i undervisningen.

Närkontakt med studenter

Under kamratdiskussionerna går Fredrik Lundell runt och stöttar de olika samtalen, hjälper studenterna att resonera logiskt och att motivera sina slutsatser. På så sätt får han en ”face-to-face interaktion” med varje student flera gånger under kursens gång, säger han.

– Den möjligheten finns inte med traditionell undervisning. För mig är det en stor vinst att kunna följa studenternas intellektuella utveckling och fascinerande att få uppleva den på nära håll.

Han är övertygad om att metoden kan användas inom många andra kurser på KTH.

– Ja, under förutsättning att det finns bra litteratur i ämnet. Det går att undervisa med peer instruction inom vilket ämne som helst där det går ut på att skapa djupinlärning.

Fredrik Lundell valdes till Årets lärare 2011 på KTH. Priset delas ut av studentkåren och premierar nytänkande metodik som kan fungera som inspiration för andra lärare. Själv fick Fredrik Lundell kunskap om peer instruction under en studieresa till Boston förra året, som arrangerades av Learning Lab. Metodiken har tagits fram av Eric Mazur, forskare vid Harvard university.

– Det känns jättekul att få det här priset. Särskilt för att pristagaren utses av studenterna och för att de uppenbarligen uppskattade det här nya sättet att undervisa på, säger Fredrik Lundell.

Text: Christer Gummeson