Till innehåll på sidan

Äldre och yngre på samma nivå

Karriärutveckling skapas med möte över generationerna

Publicerad 2010-04-16

Att tänka nytt tillsammans. Det är målsättningen för ett internt utvecklingsprogram som startar på KTH i höst. Partners in learning, PIL, är en del av det karriärstöd som knyts till det nya karriärsystemet Tenure track.

I höst påbörjar en första grupp det karriärutvecklingsprogram som ingår i Tenure track. Denna första grupp kommer att bestå av ett 20-tal forskare som redan arbetar på KTH. Skolorna har nyligen fått lämna förslag på vilka som ska ingå men gruppens sammansättning är ännu inte helt spikad.

Efterhand ska dock alla forskare inom karriärsystemet, både redan anställda och de som nyanställs, få ta del av utvecklingsprogrammet. Programmet omfattar bland annat utbildningar i ledarskap och pedagogik. Det är utbildningar som redan finns på KTH bland annat via Learning Lab och Future Faculty.

– Det är bra utbildningar men vi har hittills inte bundit ihop dem på något bra sätt. Nu vill vi skapa ett strukturerat utvecklingsprogram där de olika delarna relaterar bättre till varandra, förklarar Gustav Amberg.

Dessutom infogas en helt ny del i utvecklingsprogrammet. Partners in learning, PIL syftar till att skapa ett samarbete mellan yngre och äldre akademiker som kan bli givande och utvecklande för bägge parter. Tyngdpunkten i PIL ligger alltså mer på ömsesidig utveckling än i ett traditionellt mentorskapsprogram.

Marianne Ekman
Marianne Ekman, ledare för PIL-programmet.

– Erfarenheter visar att mentorskap också kan fungera konserverande, överföra gamla mönster och tänkesätt. Och det är något vi inte behöver på KTH, förklarar Marianne Ekman, gästprofessor på industriell arbetsvetenskap och ledare för PIL-programmet.

PIL ska i stället uppmuntra till en kultur där seniora och juniora akademiker ser sig som partners som deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete.

– Det handlar om att tänka nytt tillsammans i lärandet, att bygga relationer som kan bära ett nytänkande, säger Marianne Ekman.

PIL får också inleda hela karriärutvecklingsprogrammet. Redan i juni anordnas ett förmöte för de yngre forskare som ska ingå i den första utvecklingsgruppen. Men PIL startar på allvar först med en kick-off i september.

PIL-partnerna ska sedan träffas ungefär en gång i månaden under två terminer. Dessutom kommer ett antal gemensamma PIL-träffar för samtliga partners att anordnas.

Den äldre partnern ska väljas av den yngre. Men Marianne Ekman betonar att seniorpartnern inte får ersätta den yngre forskarens närmaste chef.

– För att få avsedd effekt måste det här arbetet vara väl förankrat i verksamheten. Och den närmaste chefen är en otroligt viktig person. Därför vill vi till exempel ha med cheferna på förmötet i juni.

I juni nästa år avslutar den första gruppen PIL och går vidare till andra delar av karriärutvecklingsprogrammet. Marianne Ekman har redan börjat planera för hur PIL-delen ska få ett tydligt avslut. En idé är att avsluta med en bench learning för de skandinaviska lärosätena.

– Vi skulle kunna vara varandras kritiska vänner när det gäller system för karriärutveckling.


Text: Ursula Stigzelius