Till innehåll på sidan

Adjungerade forskare kan bidra mer

Publicerad 2014-09-17

De adjungerade forskarna skulle kunna bidra med ännu mer av sin kompetens på KTH. Det konstateras i en utredning som studerat KTH:s adjungerade fakultet.

Lars Geschwind

– Vi ser att de kan utgöra ett verkligt bidrag till både forskning och utbildning vid ett lärosäte. För KTH:s ledning finns det en möjlighet att ännu tydligare formulera en strategi över vad de ska bidra med, säger Lars Geschwind, forskare på ECE-skolan och en av rapportens författare.

Vilken är deras viktigaste funktion?
De är viktiga som personliga kontakter i relationsbyggandet med företag, bland annat de som ingår som strategiska partners. De fungerar också som ambassadörer som sprider KTH:s varumärke.

Vad tycker de själva om sina uppdrag?
– De jobbar främst med forskning och handledning av doktorander och framstår som mycket nöjda med sin verksamhet på KTH. Adjungeringen är för de flesta en möjlighet att få fördjupa sig i frågor som de inte hinner med i sitt vanliga arbete. Att ha ett ben i akademin bidrar till intellektuell stimulans. En del beskriver också sin roll som dörröppnare.

Deras egen arena på KTH, Forum för adjungerad fakultet (FAF) – hur fungerar den?
– Det fyller en viktig funktion i introduktionen till KTH. De som varit på mötena har mycket positiva erfarenheter av FAF, som bidragit till intressanta diskussioner och samhörighet med andra adjungerade. Forumets roll som rådgivande till ledningen är dock mindre tydlig.

Vad skulle kunna bli bättre?
 – De adjungerade önskar mer interaktion och diskussion på FAF. Deltagarna som kommer har ett stort engagemang och vill till exempel ta del av andra skolors verksamhet.

 – Om FAF ska ha en roll för KTH:s ledning måste diskussionerna föras vidare till nästa nivå på KTH.  I takt med att antalet adjungerade och affilierade ökar finns det anledning att se över organiseringen av träffarna.

Berättat för: Christer Gummeson

Adjungerad fakultet:
Tjänsterna som adjungerad professor är ett sätt att skapa tätare samverkan med näringslivet och offentlig sektor. I dagsläget finns vid KTH. Som adjungerad professor har man en del av sin arbetstid förlagd på KTH vid sidan av sina ordinarier tjänst. Målet är 100 adjungerade professorer år 2016.

För två år sedan skapade KTH Forum för adjungerad fakultet – en arena för alla adjungerade professorer på KTH. Genom forumet får de möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera samverkan. Forumet är även rådgivande organ till KTH:s ledning.