Till innehåll på sidan

55 år och nybliven doktor

Nybliven doktor
Publicerad 2011-03-23

Jan Markendahl är 55 år och hade jobbat i industrin i 25 år innan han började som projektledare på KTH. För tre år sedan fick han möjlighet att doktorera, tack vare professor Jens Zander. Och nu är hans avhandling ”Mobile Network Operators and Cooperation” klar.

Jan Markendahl
Jan Markendahl.

Jan Markendahls avhandling är en tvärvetenskaplig undersökning av mobila tjänster och mobiloperatörers affärer. Han har undersökt olika nya tekniska lösningar som innebär att operatörer samarbetar med partners, kunder eller med konkurrenter.

Med ett stort antal intervjuer som underlag har han analyserat värdekedjor, affärsmodeller och relationer mellan aktörer på marknaden. Han har kombinerat studier av tekniska prestanda med analyser av kostnader, operatörernas affärsmodeller och olika former av samarbeten.

Utgångspunkten har varit att föreslå nya tekniska lösningar som mobiloperatörerna kan använda för att öka prestanda, exempelvis tillgänglighet eller datatakt, sänka kostnader eller för att erbjuda nya tjänster.

– För att värdera dessa tekniska lösningar kan man inte enbart göra tekniska analyser, Man måste också sätta in saker i ett ”tekno-ekonomiskt” helhetsperspektiv, säger Jan Markendahl

Det är vanligt att tekniska lösningar i sig själva medför förbättrad prestanda och sänkta kostnader men att de ändå inte passar in affärsmässigt, konstaterar han. Ibland beror detta på att lösningen medför att nya aktörer kommer in och att förändringar krävs i samspelet mellan befintliga aktörer på marknaden. Eller både och.

– Ett exempel är nätlösningar för ”open access” som medför att operatörernas relation till slutkunderna försvagas, säger Jan Markendahl.

Kontokort i telefonen

I andra fall räcker det inte med enbart en ny teknisk lösning, affärslandskapet måste också förändras.

– Sms-biljetter är ett lyckat exempel på detta. Här samverkar transportföretag, parkeringsbolag och mobiloperatörer med nya företag som gör och distribuerar biljetterna, säger Jan Markendahl.

Han ger ytterligare ett aktuellt exempel som i nuläget är oklart om det kommer att fungera. Det är planerna på att införa kontaktlös teknik i mobiltelefoner som baseras på så kallad NFC (Near Field Communication).

Med denna typ av telefoner och tjänster kan man ha kontaktlösa kontokort, SL-kort och passerkort lagrade som en tjänst i telefonen. Men det räcker inte bara att ha själva den kontaktlösa funktion i telefonen, enligt Jan Markendahl.

– Jämfört med att stoppa in en kamera eller musikspelare i telefonen kräver lösningar med betalningar, biljetter och nycklar att andra företags lösningar och system integreras i den nya mobiltjänsten. Detta måste ske på ett enkelt och skalbart sätt med tydliga roller för olika aktörer. Om inte detta sker kommer dessa nya NFC-tjänster att kräva lång tid för introduktion, menar han.

Jan Markendahls avhandling pekar på behovet för mobiloperatörer att förändra sin affärsmodell för att bibehålla eller förbättra sin lönsamhet.

– I nuläget erbjuder alla operatörer ungefär samma sak: ”connectivity” till användare som ses som individuella konsumenter, säger han.

Mobila kontoret

Ett sätt att utöka affären skulle kunna vara att sätta in uppkopplingstjänsten i ett sammanhang för att se hur den används och hur den kan förädlas. Ett exempel på detta är hur operatörer som erbjuder mobiltelefon som kontorstelefon lär sig mycket om kundföretagens behov och som en följd kan erbjuda andra kontors- och IT-tjänster.

Målgruppen här är framför allt företag och organisationer med många mobila medarbetare, till exempel hantverksföretag, hemtjänstbranschen och energibolag.

– Det finns redan i dag lösningar för dessa typer av användare men mervärdet kan ökas väsentligt om man mer aktivt stöder själva arbetsprocessen, det vill säga inte bara det faktum att användaren är mobil utan vad användaren gör när man är mobil, säger Jan Markendahl.

För att detta ska bli möjligt måste tjänsteleverantören lära sig mera om behov och arbetssätt inom olika branscher, vilket kräver mer nära kontakter och relationer med kundföretagen.

– Återigen kan sms-biljetter användas som ett exempel. Här är det de nya tjänsteföretagen, som gör och distribuerar biljetter, som har skaffat kunskaper om biljettlösningar, betalningar och om transportbranschen. För att uppnå detta måste man investera inte bara i tekniska system utan även i relationer med olika företag.


Hur känns det att vara klar?

– Det känns otroligt skönt att ha lyckats få ihop avhandlingen. Trots att jag jobbat 30 år har man tydligen mycket att lära när det gäller tidplanering.


Vad gör du nu?

– Just nu har jag lite försenat jul- och nyårslov. Om allt går i lås kommer jag att få en forskartjänst på Communications Systems på ICT-skolan och jobba med att utveckla området ”tele-ekonomi”, både vad gäller utbildning och forskning. Det senare innebär även att vidareutveckla och bygga upp samarbeten och finansiering.


Text: Håkan Soold