Till innehåll på sidan
Hans Havtun
Använd inte Powerpoint, skriv själv direkt på tavlan, säger Hans Havtun, Årets lärare 2010. (Foto: Christer Gummeson)

”250 studenter gav spontan applåd”

Publicerad 2011-01-21

Läraren Hans Havtun har hittat balansen mellan struktur och engagemang. Lusten att undervisa är hans drivkraft. Inte så konstigt att han till slut belönades med priset som årets lärare på KTH.

– På sätt och vis har jag alltid strävat efter att få detta pris. Det är oerhört hedrande med den här uppskattningen av studenterna. Och när jag ser vilka andra lärare som fått priset genom åren känner jag mig ännu stoltare, säger han.

Studentkårens pris som årets KTH-lärare har delats ut sedan mitten av 1980-talet, och Hans Havtun är den 23:e läraren som föräras det. När han funderar över varför han fått priset, går tankarna tillbaka till hans egen tid som KTH-student just på den kurs han själv undervisar i.

Då, på 1990-talet, hade Hans Havtun två föreläsare på kursen. Den första stod för en väldigt strukturerad undervisning, vilket Hans uppskattade. Men ibland blev det lite livlöst.

Läraren nummer två var en utpräglad ”entertainer”. Han öppnade sin första lektion med att bära in en hink flytande luft, som alltså var nedkyld till flera hundra minusgrader. Först stack läraren oförskräckt ned sin hand i hinken, sedan ”hällde” han ut vätskan över en bok på katedern. På grund av temperaturen omvandlades den flytande luften snabbt till gasform, och försvann ut i ett rökmoln.

– Tillsammans står de två lärarna för bilden av den strukturerade och engagerade pedagogen. Som student får man både kunskap att bygga på och motivation att lära sig mer i ett sådant läge, säger Hans Havtun.

Denna lärarattityd är något han själv alltid strävat efter.

– Jag försöker smälta samma struktur och entusiasm; det ska inte vara så strukturerat att det blir tråkigt, men inte heller så showmässigt att det blir ostrukturerat.

Allra bästa ögonblicket

Hans Havtun undervisar i kursen Tillämpad termodynamik för programmen Maskinteknik, Design- och produktframtagning och Industriell ekonomi. Oftast är det runt 250 studenter framför honom i salen.

– Visst, det är en utmaning att fånga så många studenters intresse. Men för mig går det en gräns vid 60 personer. Är det fler än så kan det vara hur många som helst, det påverkar inte undervisningssättet. Det ideala är förstås mindre grupper, 20–25 studenter, men det har vi sällan resurser för att genomföra.

Det allra bästa ögonblicket han haft som lärare inträffade för ett par år sedan. Han kallar det för ”den magiska föreläsningen”. Det var dagen då allting stämde. Han var i lysande form och studenterna var på tå hela lektionen. Dessutom lärde han sig själv nya saker om ämnet under föreläsningen, plötsligt var det flera bitar som bara föll på plats.

– Det kändes som om jag skulle ha kunnat säga vad som helst till studenterna och de hade ändå trott på mig. När föreläsningen var slut reste sig de 250 studenterna spontant upp och gav mig en applåd. Då fick jag rysningar.


Men måste det verkligen vara en slags show för att man ska lyckas som lärare?
– I någon mening är det alltid en föreställning när man undervisar en grupp människor. Men för att lyckas räcker det med att man är genuint intresserad av sitt ämne och vill berätta om det. Kommer man in med 100 procents engagemang så löser sig resten av sig självt.

Hans Havtuns kollegor brukar säga att det inte är så konstigt att han har framgång i föreläsningssalen. Han är ju så social och utåtriktad.

– Men det är inte hela bilden av mig. Jag är en ganska introvert person egentligen. Men när jag kommer in i föreläsningssalen är det något som händer. Jag tar på mig en roll och jag tycker att det är himla roligt.

”En del får aldrig cred”

Men, och det vill Hans Havtun starkt betona, att genomföra en kurs är ingen enmansföreställning. För att det ska fungera krävs ett framgångsrikt samarbete mellan många personer. I sin egen kurs lyfter han bland annat fram de två övningsassistenter, Klas Andersson och Rahmat Khodabandeh, som leder övningar och räknestugor.

– Men det finns också många andra personer och funktioner som ligger bakom framgången för en kurs. Jag tänker på all administrativ och teknisk support: schemaläggare, vaktmästare, administratörer och datorsupport. Den administrativa delen får aldrig cred för sina insatser. Men om inte samtliga delar fungerar faller allt platt till marken, säger Hans Havtun.

Och så ger han ett konkret tips: använd inte Powerpoint. Det försvårar lärandet, menar Hans Havtun. Det kan upplevas som effektivt för läraren, men oftast blir undervisningstempot för högt för studenten. Själv använder han i stället skrivtavlan flitigt.

– Studenterna hänger inte med om de både ska uppmärksamma Powerpoint-sidor och lyssna på det man säger. Det är det ingen som gör, och studenterna blir passiva i lärandesituationen. Det blir en bättre balans om man berättar och skriver ”live”, man får en naturligare takt och kan lättare stanna upp och svara på studenternas reaktioner.

Dessutom får man inte glömma bort att undervisning är en teknisk fråga, säger han.

– Övning ger färdighet. Och med erfarenheten kommer tron på den egna förmågan. Själv hade jag 180 i puls när jag stod vid katedern de första gångerna. Men känner man bara engagemanget för ämnet så kommer lusten för undervisning att ta överhanden.


Text: Christer Gummeson

Årets lärare

Utmärkelsen ”Årets lärare” delas ut av Tekniska Högskolans Studentkår. Priset består av en vandringspokal i form av ett silveräpple, ett diplom och ett stipendium från Ericsson på 25000 kr.

Hans Havtun är universitetslektor och verksam vid institutionen för Energiteknik vid Skolan för industriell teknik och management.

Ur nomineringen:
”Hans Havtun är en föreläsare som på ett till synes helt naturligt sätt undervisar med stor säkerhet, lugn och bra pedagogik. Hans är förstående och bemöter frågande teknologer på ett bra sätt. På föreläsningarna varvas teori med väsentliga exempel från verkligheten.”

”Förutom Hans kvalitéer som föreläsare lyckas han väldigt bra med upplägget av kursen och har hittat en bra balans mellan inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar och tentamen. Detta gör att det lönar sig att studera kontinuerligt under kursens gång eftersom att teknologerna får snabb och bra respons på det som utförs.”