Till innehåll på sidan

20-tal KTH-studenter kvar i Japan

Publicerad 2011-03-14

Alla KTH-studenter i jordbävningsdrabbade Japan mår efter omständigheterna bra. Ingen har fått några fysiska skador. En av dem, som studerar vid ett partneruniversitet i Sendai, är på väg hem till Sverige.

Charlotte Elfgren, Internationella relationer
Charlotte Elfgren, Internationella relationer

KTH har ett 20-tal studenter som går ett utbytessår vid något av Japans universitet. Charlotte Elfgren vid Internationella relationer har haft direkt eller indirekt kontakt med samtliga av dem, mestadels via e-post. En del av kontakterna har skett genom anhöriga.

– Det allmänna intrycket är att de är förhållandevis lugna och sansade. De berättar om hur läget ser ut just där de befinner sig; elektriciteten stängs av i intervaller, det börjar bli brist på livsmedel i vissa butiker. Läget upplevs vara under kontroll, samtidigt som det finns en oro för vad som kan komma att hända. För närvarande är det en handfull studenter som utryckt att de vill åka hem till Sverige, säger hon.

Läget kan dock ändras snabbt på den punkten. Eftersom kommunikationstekniken inte fungerar i landet är det svårt att få en helt tillförlitlig bild av situationen.

– Flera av dem bär säkert på en underliggande oro. Det är svårt att veta vad de känner såhär på avstånd, men ingen större oro har än kommit fram till KTH. Man får hoppas att de får bra stöd, det här vittnar rapporter om från våra kollegor vid partneruniversiteten, som har kontakt med dem också.

De största orosmomenten just nu gäller efterskalv och det osäkra tillståndet för några av landets kärnkraftverk.

– Studenternas egen upplevelse av säkerheten är det viktigaste. Känner de den minsta oro ska de åka hem. De ska inte ha andra lojaliteter än med sin personliga säkerhet. Vi löser alla deras praktiska problem med studier och annat när de kommer hem, säger Tina Murray, chef på Internationella relationer.

Studenternas hemresor kommer att bekostas av Kammarkollegiet eller direkt ur KTH:s kassa. De studenter som vill åka hem ska kontakta assistansföretaget Falck Travel Care som ordnar allt praktiskt kring resan.

KTH har sedan flera år ett avtal om studentutbyte med Tohoku University i Sendai, den stad som drabbats hårdast av jordskalvet och den efterföljande flodvågen. En av KTH:s studenter som har ett utbytesår vid universitetet är nu på väg hem till Sverige. Enligt uppgift åker han till Tokyo vid lunchtid på måndagen för vidare flyg hem till Sverige.

Charlottes Elfgrens primära uppgift är att rådgöra med KTH:s studenter om de ska åka hem till Sverige eller stanna kvar i landet. Kontakterna sker också via KTH:s skolkanslier.

– Frågan är om de känner det relevant åka hem, deras personliga säkerhet går före allt annat. Vi måste vara väldigt lyhörda för hur de upplever situationen.

När det gäller forskare på utlandsvistelse finns det ingen samordnad bild av hur många av dem som befinner sig i Japan. På Internationella relationer känner man till två KTH-forskare som är i landet. Ingen av dem är skadad, båda mår efter omständigheterna bra.

– Forskarna sköter ofta sina resebokningar på egen hand, vilket gör att det inte finns någon samordnad information av i vilka regioner de finns. Kanske behöver vi, av säkerhetsskäl, se över KTH:s rutiner i den här frågan, säger Tina Murray.

Charlotte Elfgren har även kontakt med den handfull japanska studenter som läser på KTH och kan behöva stöd för sina upplevelser. En av dem hör hemma i Sendai. På måndagseftermiddagen träffas alla dessa på Internationella relationer för att diskutera vilka behov det finns i gruppen.


Text: Christer Gummeson
 

Läs mer på intranätet