Till innehåll på sidan

"Lärares villkor måste förbättras"

- ITM-skolans dekan vill ändra akademiskt system

engagerad lärare
Universitetslärarnas arbetsuppgifter är många och splittrade, visar en HSV-undersökning.
Publicerad 2009-01-07

Det akademiska systemet rider på lärarnas engagemang konstaterar Bengt Lindberg, dekan på ITM-skolan. En undersökning visar att 90 procent av lärarna där arbetar betydligt mer än 40 timmar i veckan.

- Lärarna älskar sitt arbete och jobbar hårt för att upprätthålla kvaliteten. Men vill vi framöver kunna rekrytera de bästa krafterna måste villkoren förbättras, säger Bengt Lindberg.

Uppgiften om ITM-lärarnas övertidsarbete är hämtade från den HAL-undersökning (Hälsa, Arbetsmiljö- och Livsstil) som nyligen avslutades på Skolan för industriell teknik och management. Men resultatet kom inte som någon överraskning och är knappast heller unikt för ITM-skolan, påpekar Bengt Lindberg.

-Att mycket tid läggs på undervisningen visste vi ju redan och situationen är densamma för de flesta KTH-lärare. Tempot är ofta mycket hårdare här än i storbolagen, säger Bengt Lindberg som själv återvände till KTH från industrin för några år sedan:

-Överraskningen var snarare att övrig personal, tekniker och administratörer, hade en likvärdig upplevelse av sin arbetsbelastning, även om de inte jobbar lika mycket övertid.

Engagerande arbete

HAL-rapporten visade samtidigt att en stor majoritet av ITM-lärarna tycker att arbetet är engagerande, stimulerande och utvecklande. Merparten tycker också att de trots allt hinner med sina arbetsuppgifter och att kraven som ställs på dem bara ibland eller sällan blir för höga.

Lärarna var inte heller överrepresenterade när det gäller klassiska ”stressskador” som sömnstörningar, långvarig trötthet, koncentrationssvårigheter, långvarig huvudvärk, mag- och tarmbesvär eller smärtor i nacke och leder.

- Resultatet visar att människor överlag mår rätt bra på ITM-skolan. Det är naturligtvis väldigt positivt. Men nu gäller det att inte slå sig till ro och låta HAL-rapporten bli en hyllvärmare utan använda den som underlag för en handlingsplan, säger Bengt Lindberg.

En första punkt på dagordningen är information till all personal - bland annat om KTHs larmnummer som ytterst få kände till. För att spåra förhållanden som ”sticker ut” ska ITM-resultaten också jämföras med undersökningsresultatet från ABE-skolan, en skola som är ungefär lika stor och med liknande organisation.

Problem utanför skolan

Till en stor del bottnar dock problemen i ekonomi- och organisationsfrågor som ligger utanför skolans domvärjo, menar Bengt Lindberg.

Möjligheterna till ett professionellt ledarskap försvåras bland annat av att det akademiska systemet inte har något tydligt ledarskapsmandat, påpekar han och tar sin egen arbetssituation som exempel.

- Jag ska vara skolledare på halvtid och undervisa på andra halvan av min tjänst. I vilket företag leder man en organisation med 450 anställda på halvtid?

ITM-skolans HAL-undersökning bekräftar i mångt och mycket den bild som Högskoleverkets rapport ger av universitets- och högskolelärares arbetssituation på det nationella planet. Bengt Lindberg instämmer också till stora delar i den analys som HSV gör av bakgrunden.

- Det akademiska systemet rider på lärarnas engagemang. Universitetslärare är ett tåligt släkte som jobbar rätt mycket gratis för att man älskar sitt jobb. Men yngre akademiker ställer andra krav och om KTH i framtiden ska kunna hävda sig i konkurrensen krävs en förändring.


Text: Ursula Stigzelius, Illustration: Ida Björs