KTH-professor får styrelsepost inom nätpublicering

NOTIS

Publicerad 2013-01-18

Fysikprofessorn Tommy Ohlsson har valts in i styrelsen för den så kallade preprintdatabasen ArXiv. ArXiv har uppmärksammats som en viktig aktör för fritt tillgängliga forskningsartiklar på nätet.

– Nu får KTH:s forskare ett direkt språkrör att påverka ArXivs framtida utveckling. Jag är en av åtta röstande ledamöter, så min och KTH:s påverkan på ArXiv kan bli betydlig, säger Tommy Ohlsson, professor i partikelfysik vid KTH.

”Open Access”, vetenskaplig litteratur fritt tillgänglig på internet, har fått allt större uppbackning i forskarsamhället de senaste åren.  Exempelvis kräver Vetenskapsrådet att den forskning som rådet finansierar ska publiceras med "Open Access".

Genom ArXiv-modellen kan forskare avgiftsfritt och på ett kvalitetssäkrat sätt publicera artiklar som blir fritt tillgängliga. ArXiv får finansiellt stöd av ett 70-tal universitet och forskningsinstitut, däribland KTH, och publicerar artiklar inom områdena matematik, fysik, astronomi, datavetenskap, kvantitativ biologi, statistik och kvantitativ finans.

ArXiv-modellen innebär att artikelförfattaren först skickar in sitt manuskript till en öppen "preprint"-server som därmed blir tillgänglig för alla. Sedan skickar författaren in manuskriptet till en vetenskaplig tidskrift med "peer review"-system för vanlig publicering. Om och när artikeln blir accepterad av tidskriften, så får artikeln därmed en kvalitetsstämpel.

Slutligen skickar författaren in en reviderad version av artikeln till "preprint"-servern, som överensstämmer med den publicerade versionen – en så kallad "postprint"-version.

För närvarande finns drygt 800 000 vetenskapliga bidrag i form av preprints för artiklar fritt tillgängliga på ArXiv. Systemet skapas skapades år 1991 och drivs i dag av Cornell University, Ithaca, USA.

Här är hela styrelsen för ArXiv

Christer Gummeson