Till innehåll på sidan

”KTH en del av lösningen”

Indiens IT-minister på besök på campus

Kapil Sibal
IT-minister Kapil Sibal (mitten) besöker en utställning om Peter Händels (t v) forskning om positioneringssystem. (Foto: Christer Gummeson)
Publicerad 2011-09-28

Forskning som flyttar fram gränserna. Så kommenterade Indiens IT-minister Kapil Sibal det projekt som presenterades för honom under ett besök på KTH. I projektet, som bedrivs i samarbete med Indian Institute of Science i Bangalore, arbetar man med utveckling av positioneringssystem.

Den 23 september besökte den indiske IT-ministern KTH. Under besöket fick ministern bekanta sig med universitetets ”strålande” förflutna. Mottagningen hade nämligen förlagts 25 meter ner under jord i reaktorhallen R1, platsen för Sveriges första kärnkraftreaktor.

Därnere välkomnades Kapil Sibal och hans sällskap av professor Rajeev Thottappillil, KTH:s akademiska koordinator för Indien. Leif Handberg, föreståndare för R1, berättade historien om forskningsreaktorn från bygge och igångsättning på 1950-talet till avställningen 1970 och rivningen av reaktorn 1982.

– Ett par år senare friklassades reaktorhallen efter omfattande mätningar av kvarvarande strålning. I dag lär strålningen till och med vara mindre än vid markytan, berättar Leif Handberg.

Numera används reaktorhallen för exempelvis multimedia-experiment, seminarier, experimentell scenkonst och utställningar. Den här dagen finns en utställning på plats som presenterar professor Peter Händels projekt för att utveckla positioneringssystem för räddningspersonal.

– På ett katastrofområde behöver räddningspersonalen veta var de har varandra, var kollegorna befinner sig. Ett signalsystem skulle vara snabbare och säkrare än att till exempel lokalisera varandra via kommunikationsradio, förklarar Peter Händel.

Sensorer i kängan

Systemet är tänkt att kunna användas vid allt från bränder till jordbävningar, översvämningar, gruvras och terroristattacker.

– Ett sådant här system skulle vi ha haft enormt stor nytta av under terroristattackerna i Mumbay, säger minister Kapil Sibal.

Utställningen i reaktorhallen visade olika tekniska tillämpningar, till exempel med fast installerad utrustning i stora byggnader. Men fokus ligger för närvarande på att utveckla tekniken för tillfällen när räddningspersonalen måste ha all utrustning med sig. Ett av utställningsföremålen är till exempel en grov känga med sensorer fästa under sulan.

Forskningen om positioneringssystem bedrivs i nära samarbete med Indian Institute of Science i Bangalore – och på lika villkor, påpekar Peter Händel. Det finns till exempel lika mycket resurser för projektet i Sverige som i Indien. Den svenska delen av projektet finansieras med 3 miljoner kronor av Vinnova.

– Vi arbetar nu med att ta fram en prototyp för åtta mobila användare, berättar Peter Händel.

KTH prioriterar Indien

I reaktorhallens kontrollrum fick Kapil Sibal också tillfälle att tala direkt via Skype med projektledaren i Bangalore, professor KVS Hari.

Efter rundvandringen uttryckte minister Kapil Sibal sin uppskattning av samarbetet mellan KTH och Indian Institute of Science.

– Det här är forskning som flyttar fram gränser. Och forskningen kan ge oss lösningen på många problem. Så man kan säga att KTH och Bangalore Institute of Science är delar av lösningen, förklarar han innan han hastar vidare till lunch och företagsbesök på Ericsson.

Indien är ett prioriterat område för KTH, påpekar professor Rajeev Thottappillil sedan ministern och hans sällskap har gett sig av. KTH samarbetar med flera olika universitet i Indien, bland annat genom studentutbyte inom Erasmus Mundus.

– Under IT-ministerns förra Sverigebesök signerades ett samarbetsavtal mellan KTH och Indiens DST (Departement of Science and Technologyt). Vi har alltså redan ett omfattande samarbete med Indien men vill gärna utveckla det ännu mer, konstaterar Rajeev Thottappillil.


Text: Ursula Stigzelius