Till innehåll på sidan
Katia Gallo får KTH:s jämställdhetspris 2011
Kvinnliga förebilder högt upp i forskningshierarkin är avgörande om KTH ska få fler kvinnor att satsa på en akademisk karriär, menar Katia Gallo. (Foto: Christer Gummeson)

Katias engagemang lyfter jämställdheten

Publicerad 2011-12-13

Katia Gallo har blåst nytt liv i SCI-skolans nätverk för kvinnliga akademiker. På ett år har antalet medlemmar fördubblats. Nu får hon KTH:s jämställdhetspris för sitt sätt att leda nätverket.

– Katia Gallo är en mycket energisk och entusiastisk person som sprider en positiv anda. Hon har gett det kvinnliga nätverket stor energi och skapat intressanta möten mellan olika kvinnliga akademiker, säger Anders Forsgren, ordförande för SCI-skolans jämställdhetsgrupp.

Nätverket träffas tre gånger per termin. Den viktigaste uppgiften är att stärka unga kvinnors självförtroende och inspirera dem att göra karriär som forskare på KTH, konstaterar Katia Gallo.

– Det är ett faktum att andelen kvinnor är mycket låg på de högre akademiska tjänsterna. Det gäller både på KTH och inom teknikvetenskapen i stort. Ett nätverk är oerhört viktigt när man befinner sig i minoritet och inte är en del av normen. Det finns en stor kraft i att vi kan träffas och stötta varandra, säger Katia Gallo.

Varje nätverksträff samlar sig kring ett tema och bjuder in en föreläsare. Under året har bland andra flera av KTH:s kvinnliga professorer talat vid träffarna: Sigbrit Franke, Marianne Ekman och Elisabeth Rachlew.

– Det är avgörande för oss i nätverket att få veta mer om andra kvinnliga forskares erfarenheter och reflektioner inom olika områden: hur blir man en framgångsrik forskare, hur kan man kombinera familj och karriär, hur ser möjligheterna ut för forskningsfinansiering, vilka strategier ska man välja för att göra smarta karriärval?

Intresset ökar efter träffarna

De flesta som kommer till träffarna är yngre forskare, varje möte brukar samla 20–30 doktorander och forskarassistenter. Intresset för nätverkets frågor ökar efter varje träff.

– Under året som gått har antalet deltagare fördubblats. Inför varje träff tillkommer nya kvinnliga forskare och alla hjälper att sprida information om nätverket till sina kollegor, säger Katia Gallo.

Hennes plan är att i nästa steg starta ett mentorskapsprogram som kan ersätta det numera nedlagda mentorstödet Technologia som var riktat till KTH:s kvinnliga doktorander.

– Jag vill ha ett bredare mentorskap som går tvärs över hierarkierna, från doktorand till professorsnivå, och även ut mot alumner. Det behövs en individualiserad hjälp där varje person kan få tillgång en partner som kan stötta den egna utvecklingen.

Nätverket bättre organiserat

När Katia Gallo tog över SCI-skolans nätverk för drygt ett år sedan gjorde hon ett rejält omtag i organisationen.  Bland annat har nätverket byggt ut sina kontakter både med SCI-skolans jämställdhetsgrupp och med KTH:s centrala nätverk för kvinnliga professorer och docenter.

Anders Forsgren ser Katia Gallos insatser som mycket angelägna för SCI-skolan:

– En viktig insats är att hon fått jämställdheten att vara en naturlig del i verksamheten, och inte som en separat fråga. Katias personliga engagemang har fått nätverket att bli mycket livaktigt vilket gett stor uppslutning kring aktiviteterna. Detta är väl värt att premiera, säger han.

Katia Gallo började sin forskartjänst på KTH för fyra år sedan, efter att tidigare ha forskat inom optoelektronik i England. Hon tog sin ingenjörsexamen vid Roms största universitet, La Sapienza, följt av två doktorsexamina, den ena i fysik, i Frankrike och den andra i elektronik, i Italien.

Text: Christer Gummeson