Fler doktorander pluggar svenska

Medan vårsolen skiner utanför fönstren och träden står i skir grönska sitter en grupp utländska doktorander och tränar svenska komparationer: “Lika dyr som”, “dyrare än”.  Alla läser en mening högt och det gäller att välja rätt ord. Ingen gör fel. 

”Systemfel drabbar undervisningen”

Svensk högskola lider av systemfel. Den ekonomiska styrningen är orättvis och leder till undermålig pedagogik. Det menar Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem, som efterlyser en ny skoldebatt.

I sommar kommer miljöcertifikatet

Från och med i sommar kan KTH ståta med ett efterlängtat miljöcertifikat. Ett väl fungerande miljöledningssystem är på plats, konstaterade de revisorer som besökt samtliga skolor.

Strategisk satsning ger mersmak

Två strategiska forskningsområden vid KTH får högsta betyg, världsklass, i en utvärdering. De övriga ligger en bit efter. Ett ganska väntat resultat, enligt vicerektor Arne Johansson, som vill se över styrningen av forskningssamarbetena.

"It-undervisning saknar pedagogisk grund"

Gymnasieskolans it-undervisning släpar efter. Lärare saknar pedagogiska verktyg och når bara ut till elever som redan har specialkunskaper inom data. Om inget görs riskerar Sverige att hamna på efterkälken, enligt forskare från KTH.

Grönt ljus för Albano

Mark- och miljööverdomstolen har sagt ja till det nya universitetsområdet Albano. Domen innebär att KTH och Stockholms universitet kan se fram emot moderna och ändamålsenliga lokaler i Albano. Byggstart planeras till nästa år.

Prova på-studier skingrar fördomar

Trots flera års kampanjer pluggar få tjejer it. Nu ska ett forskningsprojekt nå in bakom fördomar och attityder. Målet är att ta fram en metod som kan avgöra vilka insatser som har bäst effekt.

Det är påverkan som är poängen

Forskning och undervisning som påverkar samhället ska få högre status på KTH. Nya karriärmöjligheter och mer pengar ligger i potten för dem som engagerar sig.

Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Framtidens utbildning utan slut

Lärosätena ställs inför nya utmaningar när allt fler jobb försvinner i spåren av ökad datorisering. Kraven på livslångt lärande spås öka.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Högre kvalitet efter omprövning

Flera av KTH:s tidigare ifrågasatta utbildningar har godkänts i vårens uppföljande granskning från UKÄ, Universitetskanslerämbetet.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

KTH kikar på framtidens arbetsliv

En vanlig dag på jobbet – hur ser den ut om 20 år? Fem KTH-forskare siar utifrån sin expertis om framtidens arbetsliv.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Bättre soppa med fler kockar

Delat ledarskap har en positiv effekt på forskningsresultaten, enligt ledningsgruppen för centrat ECO2 Vehicle Design

Till sidans topp