Chefen bättre informationskanal än nätet

KTH:s medarbetare tycker att de får den information de behöver för sitt dagliga arbete och nås av viktig information tillräckligt snabbt. Viktigaste informationskanalen är den närmaste chefen tätt följd av kollegorna. Mindre nöjda är medarbetarna med sökbarheten, intranätet och KTH:s webbsidor.

Personlig pedagog gör susen

Tänk om varje elev eller student kunde ha sin egen personliga lärare. Forskning vid KTH visar att det är möjligt via nätet – även för att bedriva högkvalitativ utbildning.

Med känsla för folkkär forskning

När avhandlingen äntligen var klar ville Henrik Uggla skriva om forskningen på sitt eget sätt. Resultatet blev en storsäljare inom varumärkesbyggande.

Robotforskare talar ut i podcast

KTH startar en serie podcasts – KTH Tech Talks. Två forskare intervjuas och samtalar om ett område de båda är verksamma inom. Den första episoden – en intervju med robotforskarna Petter Ögren och Danica Kragic Jensfelt – ligger ute för lyssning.

"It-undervisning saknar pedagogisk grund"

Gymnasieskolans it-undervisning släpar efter. Lärare saknar pedagogiska verktyg och når bara ut till elever som redan har specialkunskaper inom data. Om inget görs riskerar Sverige att hamna på efterkälken, enligt forskare från KTH.

Grönt ljus för Albano

Mark- och miljööverdomstolen har sagt ja till det nya universitetsområdet Albano. Domen innebär att KTH och Stockholms universitet kan se fram emot moderna och ändamålsenliga lokaler i Albano. Byggstart planeras till nästa år.

Internationellt pris till KTH:s campus

KTH har fått priset International Sustainable Campus Network Award för sin campusplan. Planen visar riktningen för hur campus ska utvecklas de närmaste fyra-fem åren – med fokus på hållbarhet och på att skapa ett levande campus.

Miljö och transport flyttar ihop

KTH:s miljö- och transportforskare flyttar samman i en ny byggnad som ska stå färdig om två år. Byggstarten för det fem våningar höga huset är i juni.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Många brister i lokalvårdarnas arbetsmiljö

Trånga utrymmen och dåligt utrustade arbetslokaler är vardag för KTH:s lokalvårdare, berättar skyddsombudet Jelena Elfving.

Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Allt fler doktorander pluggar svenska

Med kunskaper i svenska i bagaget ökar chansen för utländska forskare att få jobb i Sverige

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Strategisk satsning ger mersmak

Två strategiska forskningsområden vid KTH får högsta betyg, världsklass, i en utvärdering. De övriga ligger en bit efter.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Minskade utsläpp fortsatt höga

Antalet tjänsteresor med flyg behöver minska om KTH ska kunna nå upp till långsiktigt hållbara miljömål, enligt vicerektor Göran Finnveden.

Till sidans topp